Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. apríl 2024Meniny má Vojtech
< sekcia Ekonomika

Projektové firmy vítajú zámer NDS hodnotiť v súťažiach viac kritérií

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Generálny riaditeľ projektovej spoločnosti Amberg Engineering Slovakia víta snahu NDS upriamiť pozornosť pri vyhodnocovaní ponúk v súťažiach aj na iné kritériá ako cenu, napríklad na kvalitu.

Bratislava 1. júla (TASR) - Projektové firmy vítajú zámer Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) posudzovať pri súťažiach na projektové práce viaceré kritériá, nie iba cenu. Zároveň však upozorňujú, že výsledok takéhoto postupu bude záležať od toho, ako sa ho podarí nastaviť v praxi.

"Zámer NDS používať multikritériá pri vyhodnocovaní ponúk pre projektové práce veľmi vítame. Či tento zámer skutočne bude prínosom a naplní ciele, teda zvýšenie kvality projektových prác, bude závisieť na nastavení systému multikritérií, ich váh a kontroly správnosti údajov obdržaných od uchádzačov, ktorými budú preukazovať jednotlivé kritériá," opísal pre TASR generálny riaditeľ Dopravoprojektu Gabriel Koczkáš.

NDS by teda chcela v súťažiach na projektové a tiež aj stavebné práce posudzovať viaceré kritériá. Kým doteraz bola rozhodujúcim kritériom v súťažiach najnižšia cena, po novom by sa pri súťažiach na projektovú dokumentáciu posudzovali štyri kritériá, a to cena, referencie uchádzačov, kvalita tímu odborníkov a sociálny aspekt.

Kvalita tímu odborníkov by sa určovala podľa konkrétnej stavby, v prípade sociálneho aspektu by išlo napríklad o zamestnávanie zdravotne znevýhodnených. Tieto štyri kritériá by mali rôznu váhu.

"Kritériá, ktoré navrhla NDS, sú objektívnymi kritériami," reagoval Koczkáš. Multikriteriálne hodnotenie používané v zahraničí je podľa jeho slov súborom objektívnych a subjektívnych kritérií.

"Hodnotenie cez tieto objektívne kritériá považujeme za prvú fázu. Výber subjektívnych kritérií, vypracovanie systému hodnotenia pomocou nich, prípadné revízne postupy a podobne si vyžaduje dlhší čas na prípravu," uviedol generálny riaditeľ Dopravoprojektu.

Sociálne kritérium, ako je navrhované, však považuje za formálne. "Lebo napríklad v podmienkach našich profesií nie sú nám známi žiadni odborníci, ktorí by ho spĺňali," vysvetlil.

Podobne aj generálny riaditeľ projektovej spoločnosti Amberg Engineering Slovakia Martin Bakoš víta snahu NDS upriamiť pozornosť pri vyhodnocovaní ponúk v súťažiach nielen na cenu, ale aj na iné kritériá, napríklad na kvalitu.

"Na druhej strane však máme obavu z toho, čo reálne prinesie táto snaha, keďže stanovenie kvalitatívnych kritérií si vyžaduje vysoké nároky na odbornosť osôb, ktoré budú predmetné kritéria stanovovať," uviedol Bakoš pre TASR.

Táto odbornosť musí byť podľa jeho slov nielen v oblasti stavebníctva, ale aj v oblasti verejného obstarávania. "Stanovovanie týchto kritérií nie je jednoduché a je potrebné ich realizovať veľmi citlivo," upozornil.

Napríklad je podľa neho potrebné citlivo identifikovať, čo je najdôležitejšie pre konkrétny projekt, treba tiež spravodlivo prideľovať body za citlivo zadefinované podkritériá kvality tak, aby sa neobmedzila hospodárska súťaž a princíp hospodárnosti.

"Tento proces prechodu od jediného kritéria ceny nepôjde ľahko a ani rýchlo," konštatoval Bakoš. Pripomenul, že snaha použiť viacero kritérií na hodnotenie ponúk už zo strany ministerstva dopravy pred nejakým obdobím bola a nedopadla veľmi pozitívne. Uchádzači si totiž podľa jeho slov uplatňovali množstvo revíznych postupov a celý proces verejného obstarávaná sa neúmerne predĺžil.

Výber kritérií, ktoré zvolila NDS, vníma ako pokus. "S niečím začať treba a len čas ukáže, či tieto kritéria ostanú, respektíve sa k ním pridá nejaké iné," zhodnotil Bakoš. Rovnako upozornil, že v súvislosti s kritériom zamestnávania zdravotne znevýhodnených, deklarovali už na workshope NDS zástupcovia všetkých zúčastnených projektových spoločností, že toto kritérium je v takejto podobe neaplikovateľné.

"Nikto nedisponuje nielen zamestnancom, ale dokonca ani informáciou, že takýto odborník v našom odbore existuje," odôvodnil Bakoš.

Napríklad v Českej republike sa podľa neho bežne uplatňuje kritérium kvalita tímu odborníkov. "Taktiež sme sa stretli aj so subjektívnym kritériom takzvanej kvality, ktoré spočívalo v subjektívnom hodnotení metodiky realizácie predmetu zákazky. Uvedené kritérium bolo podľa nás diskriminačné, svojou nejednoznačnosťou vytváralo priestor na prideľovanie vyššieho, respektíve nižšieho počtu bodov," opísal.

Myslí si preto, že kritéria vyhodnotenia ponúk musia odrážať stav vyspelosti spoločnosti. "Preto aj to, že niektoré kritéria úspešne fungujú v zahraničí, nedáva žiadnu istotu toho, že to úspešne zafunguje aj v našom prostredí," uviedol.