< sekcia Ekonomika

Protimonopolný úrad uložil pokuty Grafobal Group development a BVS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rozhodnutie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.

Bratislava 25. mája (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal rozhodnutie, ktorým podnikateľovi Grafobal Group development (GGD), a. s., uložil pokutu vo výške 27.000 eur a podnikateľovi Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a. s., pokutu vo výške 1000 eur. Informovala o tom Adriana Oľšavská, hovorkyňa úradu. Rozhodnutie doposiaľ podľa nej nenadobudlo právoplatnosť.

Úrad podľa jej informácií v rozhodnutí konštatoval, že podnikatelia GGD a BVS porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili koncentráciu spočívajúcu v získaní ich spoločnej kontroly nad podnikateľom Infra Services, a. s., ktorá vznikla 20. mája 2019.

Úrad podľa Oľšavskej tiež konštatoval, že podnikateľ GGD porušil zákon tým, že vykonával práva a povinnosti vyplývajúce z tejto koncentrácie predtým, ako úrad o nej právoplatne rozhodol, teda dňa 5. septembra 2019. Uvedená koncentrácia bola založená dvoma právnymi úkonmi, pričom GGD implementoval jeden z nich tým, že 20. mája 2019 nadobudol 49 % akcií spoločnosti Infra Services tak, že v tento deň boli rubopisované, odovzdané a bol zapísaný do zoznamu akcionárov Infra Services. GGD 20. júna 2019 zaplatil časť kúpnej ceny za tieto akcie.

Vo vzťahu k podnikateľovi BVS úrad podľa Oľšavskej zastavil konanie vo veci porušenia zákona, keďže PMÚ v konaní nepreukázal, že podnikateľ BVS porušil ustanovenie zákona. Vzhľadom na to, že s podnikateľom GGD prišlo k urovnaniu vo vzťahu k porušeniam zákona, úrad mu o 50 % znížil pokutu, ktorú by mu inak uložil.

"S ohľadom na zverejnené informácie, podľa ktorých BVS má v úmysle nadobudnúť výlučnú kontrolu v Infra Services, úrad upozorňuje, že ide o inú transakciu, ako je tá, v súvislosti s ktorou PMÚ SR uložil pokuty," dodala Oľšavská.

BVS vo svojej reakcii pre TASR uviedla, že zmena menšinového akcionára v spoločnosti Infra Services bola rovnako prekvapujúca pre BVS ako pre Protimonopolný úrad SR. "Ani BVS nebola o transakcii vopred informovaná a nemohla sa k nej vyjadriť, a teda logicky ani v zákonnej lehote informovať PMÚ SR. Aj preto PMÚ podľa nášho názoru správne rozhodol v tomto prípade o uložení iba symbolickej pokuty pre BVS a reálnu pokutu zaplatí menšinový akcionár v Infra Services, teda spoločnosť GGD," povedal pre TASR hovorca BVS Peter Podstupka.

BVS s týmto postupom súhlasila a rozhodnutie PMÚ nebude žiadnym spôsobom namietať. Aj tento prípad podľa vodární dokazuje, že do budúcnosti bude pre BVS výhodnejšia zmena majetkových pomerov v BVS a čo najrýchlejší odchod minoritného akcionára z Infra Services. TASR požiadala o stanovisko aj spoločnosť Grafobal Group development, za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Firma zatiaľ svoje stanovisko k uloženej pokute neposlala.