Quantcast
< sekcia Ekonomika

Protimonopolný úrad vydal záväzkové rozhodnutie voči Slovenskej pošte

Na archívnej snímke nápis na dverách budovy, v ktorej sídli Protimonopolný úrad SR. Foto: TASR Jaroslav Novák

Úrad po vykonaní testovania záväzkov dospel k záveru, že navrhované záväzky reagujú na predbežné posúdenie prípadu úradom.

Bratislava 17. augusta (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal záväzkové rozhodnutie voči akciovej spoločnosti Slovenská pošta. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 17. augusta.

Priblížila, že PMÚ 14. mája 2021 začal z vlastného podnetu správne konanie voči akciovej spoločnosti Slovenská pošta vo veci možného zneužívania dominantného postavenia v oblasti doručovania hromadne podávaných listových zásielok.

"Správne konanie úrad začal v nadväznosti na vykonané prešetrovanie, v rámci ktorého získal informácie a podklady, vyvolávajúce dôvodné podozrenie, že podnikateľ pôsobiaci v oblasti doručovania hromadne podávaných listových zásielok mohol porušiť zákon. Ten mohol porušiť tým, že mohol uplatňovať pri doručovaní hromadne podávaných listových zásielok neodôvodnené rozdiely v zľavách voči jednotlivým zákazníkom. V dôsledku toho mohlo dôjsť k znevýhodňovaniu podnikateľov v súťaži v oblasti produkcie hromadne podávaných listových zásielok," spresnila.

Doplnila, že počas správneho konania navrhol účastník konania určité záväzky v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktorých prijatím by bolo možné odstrániť súťažné obavy. Navrhnuté záväzky sa týkali podmienok a zliav pre zákazníkov účastníka konania, využívajúcich hromadné podávanie listových zásielok.

Úrad po vykonaní testovania záväzkov podľa nej dospel k záveru, že navrhované záväzky reagujú na predbežné posúdenie prípadu úradom. Ich prijatím je možné odstrániť súťažné obavy identifikované úradom, a to dostatočne efektívne, v krátkom čase a pri nižších administratívnych nákladoch. "Z uvedených dôvodov vydal úrad 29. júla 2022 rozhodnutie, ktorým uložil účastníkovi konania povinnosť plniť záväzky v zmysle výrokovej časti rozhodnutia," dodala hovorkyňa úradu.