Quantcast
< sekcia Ekonomika

R.Fico: Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci má tri ciele

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Jakub Kotian

Zákon by mal byť účinný podľa premiéra od apríla 2018.

Bratislava 8. februára (TASR) - Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci má tri ciele, a to odstraňovanie regionálnych rozdielov, ďalší rast platov a aby Slovensko bola moderná ekonomika. Uviedol to predseda vlády Robert Fico, za účasti ministra hospodárstva Petra Žigu (obaja Smer-SD) a generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róberta Šimončiča, v reakcii na zákon, ktorý tento týždeň schválil parlament. Účinný by mal byť podľa premiéra od apríla 2018.

"Prepisujeme historické čísla, pokiaľ ide o nezamestnanosť a zamestnanosť. Veľmi objektívne však musíme povedať, že takýto vývoj nie je typický pre celé Slovensko. Sú časti Slovenska, ktorým sa darí veľmi dobre, a sú časti Slovenska, odkiaľ ľudia odchádzajú za prácou. Sme svedkami vyľudňovania dedín, sme svedkami nekompletných rodín a práve legislatíva, ktorú teraz predstavujeme, má reagovať na tieto trendy. Má to byť legislatíva, ktorá má podstatne lepšie 'šiť' podporu investícií pre konkrétne regióny, ktoré takúto pomoc najviac potrebujú," povedal predseda vlády SR.

Dve tretiny nových investičných projektov sú podľa Fica z regionálneho pohľadu orientované na stredné a východné Slovensko. "Západ Slovenska je už v stave, keď je obrovský problém nájsť pracovnú silu a zamestnávatelia nás tlačia do dovozu pracovnej sily. Preto trend, že je viac projektov na strednom a východnom Slovensku, mimoriadne vítam," podčiarkol premiér.

Podľa Žigu sú investičné stimuly makroekonomický nástroj, ktorý používajú vlády na to, aby usmerňovali podnikateľské prostredie vo svojom štáte. "Nie je to teda výmysel vlády SR ani regionálny výmysel vlád krajín V4. Všeobecne sa v EÚ investičná a štátna pomoc poskytuje, vlani bola poskytnutá v objeme asi 105 miliárd eur v rámci celej EÚ a rastie každým rokom. Preto aj SR poskytuje zahraničným investorom investičné stimuly a bojuje so susednými krajinami strednej a východnej Európy o investorov, aby umiestnili svoje investície na našom území," doplnil šéf rezortu hospodárstva SR.

Schváleným zákonom sa podľa Žigu nastavuje nová architektúra poskytovania investičných stimulov. "A to smerom od západu na východ, a čo sa týka štruktúry, od priamych k nepriamym investičným stimulom. To znamená, čím je investícia viac na východ, tým bude môcť byť viac podporená vládou. Zároveň, pretože máme záujem, aby sa regionálne rozdiely znižovali, tak nebude pomoc v priamej peňažnej forme, ale vo forme daňových úľav," vysvetlil Žiga.

V minulom roku rezort hospodárstva a SARIO podporili podľa neho 44 projektov, pričom bolo vytvorených asi 9500 pracovných miest a celkové investície dosiahli 757 miliónov eur. Z vlaňajších projektov bolo štátom podporených 15 projektov v objeme 84 miliónov eur, z toho u 50 % bola daňová úľava. "Pre rok 2018 máme rozpracovaných asi 100 projektov, čo by mohlo priniesť investície za asi 5 miliárd eur. Investori sú z celého sveta, z rôznych oblastí," dodal Žiga.

Z návrhu zákona o regionálnej investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v utorok (6.2.) definitívne schválila Národná rada SR, vyplýva, že podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe.

"K zásadným zmenám patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradila podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste," priblížil v predkladacej správe k zákonu slovenský rezort hospodárstva.

Ďalšie zmeny legislatívy súvisia podľa MH SR so zmenou smerovania investičnej pomoci podľa potrieb Slovenskej republiky, a to ako z pohľadu typov investície, tak aj regionálneho rozmeru realizovania investičných zámerov. "Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia," upozornilo ministerstvo hospodárstva.

Poslanci parlamentu schválili aj pozmeňujúce návrhy zo spoločnej správy výborov. Upravuje sa tak povinnosť prijímateľa investičnej pomoci evidovať oprávnené náklady investičného zámeru a ostatné náklady súvisiace s investičným zámerom prehľadne a oddelene tak, aby boli jednoznačne identifikovateľné. Taktiež sa znemožní, aby daňovník čerpal dve úľavy na dani súbežne.