< sekcia Ekonomika

Firmám môže finančne pomôcť Nástroj na podporu platobnej schopnosti

Na snímke europoslanec Robert Hajšel. Foto: teraz.sk

Dôležité bude presadiť, aby bola táto pomoc spravodlivo rozdelená medzi všetky členské štáty a nemali z nej zisk len väčšie a v manažovaní európskej pomoci skúsenejšie krajiny.

Brusel 7. júla (TASR) – Európske spoločnosti zasiahnuté koronakrízou môže pomôcť zachrániť Nástroj na podporu platobnej schopnosti. Pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD), ktorý sa stal spravodajcom Európskeho parlamentu pre túto legislatívu.

„Som veľmi rád, že mi bola prejavená dôvera a budem spravodajcom pre ďalší významný nástroj, ktorým poskytneme priamu pomoc zdravým európskym firmám, ktoré boli ťažko zasiahnuté koronakrízou," opísal situáciu Hajšel.

Poslanec pripomenul, že po úspešnom odhlasovaní legislatívy k Fondu pre spravodlivú transformáciu (JTF), kde bol tieňovým spravodajcom EP, teraz ako člen Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku bude hlavným spravodajcom tohto výboru pre nový nástroj predložený Európskou komisiou - Nástroj na podporu platobnej schopnosti firiem (Solvency Support Instrument - SSI), ktorý vychádza z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Podľa jeho slov dostal možnosť ako jeden z mála poslancov priamo sa podieľať na formovaní v poradí už druhého z celkovo 12 kľúčových balíkov, ktoré sú súčasťou európskeho plánu obnovy.

„Pomoc firmám musíme byť schopní poskytnúť čo najskôr, keďže od ich existencie sú závislé pracovné miesta, a tým aj osudy miliónov našich občanov. Celý proces schvaľovania bude skrátený na nevyhnutné minimum a stretnutia výborov a bilaterálne rokovania sa budú uskutočňovať počas leta," vysvetlil Hajšel.

Spresnil, že ak všetko pôjde podľa plánu, plénum EP by malo tento nástroj schváliť už na svojej prvej schôdzi v septembri, ktorá by sa mala opäť konať v Štrasburgu. Vyjadril nádej, že tento nástroj bude funkčný medzi prvými z nových opatrení, a to ešte v roku 2020.

„Verím, že Slovensko bude patriť k skupine krajín, ktorým bude táto pomoc poskytnutá vo výraznejšej miere, keďže nástroj bude k dispozícii pre všetky členské štáty s dôrazom na tie krajiny, ktoré boli nielen silno zasiahnuté koronakrízou, ale nie sú schopné poskytovať takú výraznú štátnu pomoc ako napríklad Nemecko," upozornil poslanec.

Zároveň dodal, že dôležité bude presadiť, aby bola táto pomoc spravodlivo rozdelená medzi všetky členské štáty a nemali z nej zisk len väčšie a v manažovaní európskej pomoci skúsenejšie krajiny.

„Budem sa snažiť zabezpečiť, aby aj malé a stredné podniky boli o tejto možnosti dostatočne informované a bola im poskytnutá potrebná technicko-poradenská pomoc pri vypracovaní žiadostí o čerpanie z tohto nástroja, keďže práve ony sú chrbtovou kosťou našej ekonomiky a zamestnávajú viac ako polovicu pracujúcich," odkázal Hajšel.

Nástroj SSI je súčasťou plánu obnovy EÚ a má posilniť vlastný kapitál firiem, ktoré pred vypuknutím koronakrízy boli životaschopné. Cieľom je riešiť problémy, ktorým čelia v dôsledku bezprecedentnej krízy, pomôcť im so znovunaštartovaním činnosti, zvýšiť ich odolnosť voči ďalším krízam a zabezpečiť plynulú transformáciu k zelenšej a digitálnejšej ekonomike. Nastroj by mal byť kombináciou priameho financovania, spolufinancovania, investovania alebo garantovania investícií aj prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB) a jeho cieľom je zmobilizovať prostriedky v celkovej výške okolo 300 miliárd eur.