< sekcia Ekonomika

Radíme: Ako postupovať v prípade dopravnej nehody v zahraničí

Radíme: Ako postupovať v prípade dopravnej nehody v zahraničí Foto: Generali poisťovňa

Dovolenková sezóna je v plnom prúde a mnoho Slovákov sa kvôli pandémii rozhodlo za relaxom vycestovať radšej vlastným autom. Prinášame preto jednoduchý manuál, ako postupovať, ak sa vám cestou na dovolenku stane dopravná nehoda.

Bratislava 30. júla (OTS) - Vplyvom pandémie a s tým spojenými obavami sa mnohí Slováci rozhodli stráviť letnú dovolenku doma na Slovensku alebo v okolitých krajinách, kam je jednoduché dostať sa vlastným autom. S vyšším počtom dovolenkárov cestujúcich vlastnou dopravou sa automaticky spája aj vyššia nehodovosť.
V minulom roku sme z havarijného poistenia zaznamenali škody spôsobené v zahraničí v celkovej hodnote viac ako 2, 3 milióna eur, v tomto roku je to zatiaľ viac ako 1,8 milióna eur. V rámci PZP predstavovali škody spôsobené v zahraničí celkovo približne 5,5 milióna eur, v tomto roku to je už viac ako 3,5 milióna eur,“ hovorí Juraj Páleš, riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.
Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že medzi krajiny, kde dochádza najčastejšie k dopravným kolíziám Slovákov, patrí Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko či Veľká Británia. Z dovolenkových destinácií to je najmä Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko, Slovinsko, ale aj Rumunsko a Turecko.

Ako postupovať v prípade nehody?

• Skontrolujte stav spolujazdcov a zabezpečte vozidlo

Ak sa cestou na dovolenku stanete v zahraničí účastníkom dopravnej nehody, ako prvé skontrolujte zdravotný stav vašich spolujazdcov a rovnako tak aj pasažierov vozidla, s ktorým došlo ku kolízii. V prípade potreby poskytnite prvú pomoc a privolajte záchranku. Zároveň umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od miesta nehody výstražný trojuholník.

• Privolajte políciu
V prípade nehody v zahraničí odporúčame vždy privolať políciu, a to aj vtedy, ak to právny poriadok danej krajiny nevyžaduje. Polícii podrobne vysvetlite priebeh a okolnosti nehody. Zároveň odporúčame mať od polície aj doklad, že pri nehode bola. Protokol od polície je potrebný nielen pre poisťovňu, ale aj v prípade, že chcete v ceste pokračovať ďalej s čiastočne poškodeným vozidlom, prípadne prechádzať s ním štátne hranice. Bez protokolu od polície by vás totiž nemuseli pustiť s poškodeným autom cez hranice.

• Vyplňte Správu o nehode
Obidvaja účastníci nehody sú povinní vyplniť medzinárodné tlačivo „Správa o nehode“, ktoré má rovnakú formu vo všetkých krajinách EÚ. Správa o nehode obsahuje všetky údaje potrebné na nahlásenie škody v poisťovni. Toto tlačivo naša poisťovňa odovzdáva ku každej uzavretej poistnej zmluve PZP, prípadne si je ho možné stiahnuť aj na našej webstránke. Klient by mal toto tlačivo mať vždy so sebou v aute.
Klientovi odporúčame, aby trval na tom, aby pri nehode aj druhá strana poskytla čo najviac údajov o sebe pre čo najjednoduchšiu identifikáciu, ale aj pre prípad, že by druhá strana neskôr popierala vznik či priebeh nehody. Najdôležitejšie údaje sú názov poisťovne a číslo poistky.

• Označte vinníka a poškodeného
Pokiaľ sa klient s druhým účastníkom dohodne na zavinení, je tiež veľmi vhodné označiť jednotlivých účastníkov ako „vinník“ a „poškodený“.

• Ak nerozumiete, nič nepodpisujte
Za žiadnych okolností nepodpisujte žiadne tlačivá, ktoré ste si neprečítali alebo nerozumiete jazyku, v ktorom sú napísané. Klientov upozorňujeme tiež na to, aby nikdy nepodpisovali záznam o nehode, pokiaľ ich časť vyplnil druhý účastník a nerozumejú, aké údaje za nich uviedol. To isté platí aj o policajnej správe. Ak niečomu v policajnom protokole nerozumiete, tak uveďte v slovenskom jazyku svoj opis nehody a až potom protokol podpíšte, resp. uveďte poznámku, že nerozumiete obsahu, ktorý podpisujete.
Pokiaľ nerozumiete jazyku danej krajiny, kontaktujte zastupiteľstvo Slovenskej republiky v tejto krajine a požiadajte o pomoc, resp. tlmočníka. Pokiaľ sa v danom štáte slovenské zastupiteľstvo nenachádza, môžete kontaktovať zastupiteľstvo ktoréhokoľvek iného členského štátu EÚ.

• Všetko nafoťte
Je vhodné zhotoviť si podrobnú fotodokumentáciu z miesta nehody. Zdokumentovať si postavenie vozidiel a poškodenia na každom z nich, ale aj veci vo vozidle, ktoré sa poškodili pri dopravnej nehode.

• Všetko si poznačte
Zároveň odporúčame poznačiť si presný názov policajného útvaru, ktorý nehodu šetril, adresu, telefón a pokiaľ možno aj e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné z dôvodu, keby polícia nevydala kópiu policajnej správy, aby poisťovateľ vinníka alebo poškodeného vedel, na koho sa obrátiť so žiadosťou o jej vydanie.

• Kontaktujte asistenčné služby
Skontaktujte sa s asistenčnou službou poisťovne. Asistenčná služba vám pomôže s menšou opravou vozidla priamo na mieste alebo s odťahom nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu. Ak oprava vozidla bude trvať dlhšie, klientom asistenčky zabezpečia a uhradia ubytovanie, resp. im poskytnú náhradné vozidlo alebo inú dopravu, aby mohli pokračovať v ceste. Taktiež uhradia úschovu nepojazdného vozidla až na 5 dní, resp. zorganizujú jeho repatriáciu späť na Slovensko.
Základné asistenčné služby získavate automaticky a zadarmo k vášmu havarijnému poisteniu alebo poisteniu PZP. V prípade, že máte záujem o širší rozsah služieb či vyššie poistné limity, môžete si dopoistiť prémiové asistenčné služby.

• Nahláste škodu do 30 dní
Bez ohľadu na to, či ste nehodu zavinili vy alebo niekto iný, máte povinnosť po návrate na Slovensko oznámiť škodovú udalosť poisťovni, a to do 30 dní od vzniku nehody. Poisťovni treba predložiť aj všetku dokumentáciu, policajnú správu a fotografie z miesta nehody.

PZP a havarijné poistenie pomôžu aj za hranicami
Pred cestou do zahraničia si vodiči nemusia uzatvárať dodatočné poistenie vozidla. Stačí, ak majú platné poistenie PZP a/alebo havarijné poistenie. Každé z nich však kryje niečo iné. Havarijné poistenie preplatí škody, ktoré vzniknú na vašom aute, v prípade, ak ste vinníkom nehody vy. Poistenie PZP zasa uhradí škody, ktoré ste spôsobili, na vozidle iného vodiča.
„Povinné zmluvné poistenie od Generali platí pri cestách vo všetkých krajinách, v ktorých platí medzinárodná automobilová poisťovacia karta – tzv. zelená karta. Ide o európske krajiny, ale aj krajiny ako Turecko, Rusko, Izrael, Maroko a Turecko. Havarijné poistenie od Generali je zasa platné na celom geografickom území Európy a tiež v Turecku,“ uzatvára Marek Havriľák, riaditeľ Úseku poistenia motorových vozidiel poisťovne Generali.