Quantcast
< sekcia Ekonomika

Minulý rok zaznamenala EÚ 3699 rizík týkajúcich sa potravín a krmív

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Dva najčastejšie uvádzané problémy s potravinami kontrolovanými na hraniciach Únie a na vnútornom trhu EÚ boli aflatoxíny v orechoch a ortuť v rybom mäse mečúňa obyčajného.

Brusel 17. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie nahlásili vlani Európskej komisii celkovo 3699 oznámení o rizikách týkajúcich sa potravín alebo krmív. Vyplýva to zo správy EÚ o používaní systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) za rok 2018, zverejnenej v utorok.

Európska komisia (EK) v správe pre médiá upozornila, že 1118 z týchto upozornení bolo klasifikovaných ako "výstražné", čiže predstavujúce vážne zdravotné riziko, čo si zároveň vyžiadalo prijímanie rýchlych opatrení zo strany prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a zodpovedných úradov.

Dva najčastejšie uvádzané problémy s potravinami kontrolovanými na hraniciach Únie a na vnútornom trhu EÚ boli aflatoxíny v orechoch a ortuť v rybom mäse mečúňa obyčajného.

Najmenej upozornení v systéme RASFF, po jednom, hlásili vlani z Bulharska, Grécka, Lotyšska a Rumunska. Najviac hlásení bolo zachytených v Nemecku (363) a Rakúsku (334). Slovenské orgány eurokomisii nahlásili 31 upozornení. Väčšinou to boli prípady týkajúce sa ovocia a zeleniny, diétnych potravín a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami, mäsa a mäsových výrobkov (okrem hydiny), obilnín a pekárenských výrobkov.

Podľa kategórií sa v EÚ ako celku najviac prípadov ohrozenia zdravia (139) vyskytlo pri diétnych potravinách a výživových doplnkoch, potom pri mäse a mäsových výrobkoch s výnimkou hydiny (134) a na treťom mieste to bolo ovocie a zelenina (89).

Rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch sa len malé percento oznámení týkalo krmív (deväť percent) a materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami (štyri percentá). Aj v roku 2018 sa značné množstvo oznámení týkalo nákazy mrazenej kukurice baktériou Listeria monocytogenes.

RASFF v týchto prípadoch zaúradoval ako nástroj na sledovanie a stiahnutie podozrivých výrobkov z trhu.

Eurokomisár zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol, že EÚ si v roku 2019 pripomína 40. výročie RASFF, ktorý je ako systém uznávaný vo všetkých smeroch, tak v rámci EÚ, ako aj mimo hraníc Únie. "Je to kľúčový nástroj na zabezpečenie toho, že potraviny uvádzané na trh v EÚ sú bezpečné," vysvetlil komisár.

Vysledovateľnosť potravín a v prípade potreby aj rýchle stiahnutie tovaru z trhu sú podľa jeho slov záväzky voči spotrebiteľom. Komisár dodal, že zvýšená aktivita siete RASFF, na čo poukázala aj výročná správa, je potvrdením posilnenej spolupráce zo strany prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a kontrolných orgánov členských štátov.spravodajca TASR Jaromír Novak