< sekcia Ekonomika

Rašiho úrad: Národný projekt má rozšíriť kapacitu vládneho cloudu

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann

Projekt nadväzuje na zrealizovaný projekt IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 a zameriava sa na HW zvýšenie súčasných kapacít vládneho cloudu na Kopčianskej ulici v Bratislave.

Bratislava 17. októbra – Rozšíriť kapacitu vládneho cloudu, zjednodušiť poskytovanie služieb IaaS tak, aby bolo efektívnejšie vynakladanie IT výdavkov štátu a v neposlednom rade došlo k modernizácii informačných služieb štátu je cieľom národného projektu Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1. Médiá o tom vo štvrtok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Vyzvanie na prvú časť projektu Ministerstva vnútra SR v dĺžke deviatich mesiacov a v hodnote viac ako 25 miliónov eur vyhlásil vo štvrtok úrad vicepremiéra.

Projekt nadväzuje na zrealizovaný projekt IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1 a zameriava sa na HW zvýšenie súčasných kapacít vládneho cloudu na Kopčianskej ulici v Bratislave. "V blízkom čase bude existujúca kapacita zdrojov vládneho cloudu vyčerpaná, a to po stránke diskovej kapacity, zálohovania, komunikačných sietí LAN a SAN, ale aj súvisiacich bezpečnostných komponentov, na ktorých sa vytvárajú IaaS služby," povedal generálny riaditeľ IT sekcie úradu vicepremiéra Jaroslav Kmeť.

Okrem priestoru pre existujúce projekty je v pláne vytvoriť v datacentre v Bratislave aj priestor pre ďalších 26 plánovaných dopytových projektov v prvej fáze a 13 projektov vo fáze druhej. "Všetky pripravované projekty počítajú s využívaním spoločnej infraštruktúry, a teda vychádzajú z princípu 'cloud prednostne', preto je dôležité, aby sme okrem trendov rozvoja informačných technológií a ich aktualizácie brali do úvahy aj veľkosť priestoru, ktorý budeme v najbližších rokoch potrebovať," vysvetlil Kmeť.

ÚPVII poukázal na to, že v prípade využívania spoločného cloudového riešenia dochádza k šetreniu verejných zdrojov a pripravované projekty tak nemusia počítať s vysokými sumami na obstaranie a prevádzku vlastnej infraštruktúry. "V prípade jednoduchších projektov ide približne o 50.000 eur ročne na obstaranie a prevádzku vlastného riešenia, v prípade rozsiahlych a komplexných systémov je suma aj desaťkrát vyššia," uzatvára Kmeť.

Ministerstvo vnútra SR realizuje uvedený národný projekt v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu. Celková hodnota nenávratného finančného príspevku v prvej fáze projektu predstavuje 25,630 milióna eur s DPH. Vyzvanie je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 18. decembra 2019.