< sekcia Ekonomika

Rašiho úrad: Návrh rozpočtu zabezpečuje prevádzku úradu

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar

V roku 2018 boli naplánované výdavky štátneho rozpočtu vo výške 3,580 milióna eur a na budúci rok 5,456 milióna eur.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Návrh rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na roky 2019 až 2021 zabezpečuje plnenie základných úloh a prevádzku. Niektoré rozvojové projekty ostali nezabezpečené, na ich pokrytie bude úrad hľadať možnosti financovania z komplementárnych štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ), z horizontálnych programov EÚ ako aj iných zdrojov. Médiá o tom v stredu informoval ÚPVII.

V roku 2018 boli naplánované výdavky štátneho rozpočtu vo výške 3,580 milióna eur a na budúci rok 5,456 milióna eur. „Hlavným dôvodom navýšenia zdrojov úradu oproti roku 2018 bola delimitácia informačných systémov z Ministerstva financií SR v roku 2018 – Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov, MetaIS a IOM,“ konštatoval ÚPVII s tým, že navýšené zdroje sú určené na financovanie ich správy a prevádzky.

Vo výdavkoch na rok 2019 nie sú zahrnuté výdavky na zamestnancov Sekcie regionálneho rozvoja, ktorá má byť delimitovaná na úrad vicepremiéra k 1. januáru 2019, pretože kompetenčný zákon v súčasnosti nie je ešte schválený, priblížil úrad situáciu.

Aktuálne má ÚPVII 262 kmeňových zamestnancov, do konca tohto roka plánuje výberové konania na ďalších 87 pracovných miest, čím počet zamestnancov stúpne na 349. V priebehu roka 2019 plánuje zvýšiť počet pracovných miest na 401, najmä z dôvodu delimitácie agend z iných ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy.