< sekcia Ekonomika

Rašiho úrad uverejnil výzvu k národnému projektu finančnej správy

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Martin Baumann

Národný projekt spadá pod špecifický cieľ OP II, ktorým je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti.

Bratislava 23. júla (TASR) – Národný projekt pod názvom Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému Finančnej správy (FS) SR má za cieľ ochrániť citlivé dáta daňových poplatníkov, zabrániť krádeži identít a zmodernizovať informačný systém finančnej správy. Vyzvanie na projekt, ktorý schválil 12. riadiaci výbor pre operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II), v utorok uverejnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Národný projekt spadá pod špecifický cieľ OP II, ktorým je zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. Finančná správa ním reaguje na zistenia z výstupu auditu CSIRT, konkrétne na povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákonov, ako aj z Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR.

V súvislosti s neustále rastúcou aktivitou podnikateľov aj občanov v digitálnom priestore je podľa ÚPVII nevyhnutné, aby aj Slovensko reagovalo na opatrenia obsiahnuté v Stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ. Dôvodom sú aj neustále nové výzvy, ktorým čelia inštitúcie štátnej správy.

Finančná správa pracuje s vysoko citlivými dátami všetkých daňových subjektov, ktoré musí chrániť a adekvátne vyhodnocovať. S cieľom v čo najväčšej miere zabrániť možným hrozbám a ochrániť citlivé dáta sa zameria na implementáciu nového, moderného hardvéru (HW) a softvéru (SW) do svojej informačnej siete.

Výstupom projektu bude vybudovanie nosnej infraštruktúry na monitoring, analýzu aj aktívnu ochranu pred kybernetickými hrozbami v rámci finančnej správy, vybudovanie samostatnej nosnej siete na odhaľovanie útokov či analytického centra pre posudzovanie jednotlivých druhov správania sa zamestnancov, ako aj samotnej siete.

Projekt počíta s nákladmi v hodnote 43.374.581 eur. Tie zahŕňajú nielen obstaranie HW a SW častí informačného systému, ale aj licencie a odborné školenia zamestnancov. Ich výšku ovplyvňuje podľa ÚPVII najmä špecificky obstarávaný HW a SW, ktorý musí spĺňať prísne podmienky kybernetickej bezpečnosti. Konečnú cenu projektu môže ešte znížiť verejné obstarávanie.

Vyzvanie na národný projekt "Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému finančnej správy" je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 23. september 2019.