< sekcia Ekonomika

Referenčná suma platná na rok 2020 je 464,60 eura

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier).

Bratislava 13. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa stanovila referenčnú sumu platnú na rok 2020 vo výške 464,60 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (2. pilier) programovým výberom.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi bude vyšší ako referenčná suma.

"V praxi to znamená, že ak sporiteľovi budú v roku 2020 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z 1. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 464,60 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo," vysvetlil hovorca poisťovne Peter Višváder.