Quantcast
< sekcia Ekonomika

Regulácie podnikateľského prostredia sa budú dodatočne vyhodnocovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na základe výsledku hodnotenia bude možné jednotlivé regulácie právnych predpisov zachovať alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny tak, aby sa potrebný účel dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov.

Bratislava 8. júna (TASR) - Právne predpisy s vplyvom na podnikateľské prostredie sa budú dodatočne vyhodnocovať. Cieľom bude zistiť, či regulácie po určitom čase ich pôsobenia spĺňajú svoj účel a či sú účinné a vhodné na riešenie problému. Vyplýva to z návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorú v stredu schválila vláda.

"Cieľom predloženého materiálu je v súlade s úlohami plánu obnovy a odolnosti a v nadväznosti na vládou Slovenskej republiky schválenú Stratégiu lepšej regulácie – RIA 2020 zaviesť ex post hodnotenie vybraných regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí v SR," uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré návrh predložilo. Na základe výsledku hodnotenia bude možné jednotlivé regulácie/ustanovenia právnych predpisov zachovať alebo pristúpiť k návrhu ich zmeny, prípadne zrušenia tak, aby sa potrebný účel dosiahol pri minimalizovaní negatívnych vplyvov.

Schválená zmena rozlišuje dva druhy hodnotenia - hĺbkové ex post hodnotenie, ktoré bude vykonávať ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s orgánom verejnej moci, v ktorého kompetencii je hodnotený právny predpis, a systematické ex post hodnotenie regulácií. To bude vykonávať gestor právneho predpisu vypracovaním príloh jednotnej metodiky.

Regulácie, ktoré budú predmetom hĺbkového ex post hodnotenia v kalendárnom roku alebo pri kódexoch aj v nasledujúcich kalendárnych rokoch, zverejní ministerstvo hospodárstva na svojom webovom sídle najneskôr v decembri predchádzajúceho kalendárneho roka.

Systematické ex post hodnotenia sa bude týkať napríklad predpisov, pri ktorých je možné predpokladať, že ich negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie boli podhodnotené alebo neboli zhodnotené vôbec, alebo ich pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie boli nadhodnotené. Tiež bude posudzovaná legislatíva schválená ako poslanecký návrh zákona alebo ako poslanecký pozmeňujúci či doplňujúci návrh a zároveň zvyšuje náklady podnikateľského prostredia najmenej vo výške 10.000 eur alebo znižuje konkurencieschopnosť a produktivitu.

Ďalšou zmenou vyplývajúcou zo schváleného materiálu je čiastočná úprava v súvislosti s budúcim zavedením inštitútu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom v Legislatívnych pravidlách vlády SR s účinnosťou od 31. decembra tohto roka a zavedenie ex post hodnotenia nelegislatívnych materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie s účinnosťou od 31. marca 2023.