Quantcast
< sekcia Ekonomika

Päť regulačných úradov sa má zlúčiť do dvoch

Takéto novinky prináša návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade, ktorý dnes schválila vláda.

Bratislava 26. septembra (TASR) – Namiesto piatich regulačných úradov, ktoré v súčasnosti na Slovensku pôsobia, by mali od januára 2014 fungovať len dva. Zlúčením Telekomunikačného úradu SR a Poštového regulačného úradu má vzniknúť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Zároveň sa má vytvoriť Dopravný úrad zriadený pre oblasť železničnej dopravy, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Ten vznikne zlúčením Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu SR a Štátnej plavebnej správy.

Takéto novinky prináša návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade, ktorý dnes schválila vláda. Právnu normu pripravil rezort dopravy pod vedením Jána Počiatka (Smer-SD). Dôvodom na takýto krok je podľa ministerstva zníženie rozpočtových organizácií v rezorte, zoštíhlenie počtu administratívnych zamestnancov, a tým úspora nákladov rozpočtu.

Ministerstvo odhaduje, že za prvé tri roky pôsobenia nových úradov sa ušetrí 2,1 milióna eur. Z toho úspora regulačného úradu bude 1,1 milióna a dopravného úradu 1 milión eur. V prípade zamestnancov sa ich počet zníži o 53 ľudí. V rámci toho klesne počet štatutárnych orgánov o troch ľudí a počty podpredsedov o jedného.

Nový regulačný úrad bude mať celoslovenskú pôsobnosť a sídliť bude v Bratislave. Činnosť jeho pracovísk mimo hlavného mesta však zostane zachovaná, čo platí pre reguláciu poštových služieb, ktorá bude aj naďalej v Žiline.

Dopravný úrad bude tiež sídliť v Bratislave, ale zostanú zachované aj jeho pracoviská v doterajších lokalitách. V prípade železničnej dopravy sú to pôsobiská v Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Zvolene, Žiline a Bratislave. V prípade vnútrozemskej vodnej dopravy ide o Košice, Žilinu, Bratislavu a Komárno. "I keď sa dá v budúcnosti z titulu zefektívnenia uvažovať napríklad aj so zriadením spoločného pracoviska pre obidva druhy dopravy," avizovalo ministerstvo v materiáli.