Quantcast
< sekcia Ekonomika

Rekonštrukčný boom spôsobil, že veľa nehnuteľností je podpoistených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Odborníci preto apelujú na pravidelnú kontrolu a prehodnocovanie najmä starších poistných zmlúv.

Bratislava 11. januára (TASR) - Rekonštrukčný "boom" spôsobil, že množstvo nehnuteľností zostalo podpoistených. Podpoistenie je stále veľkou hrozbou pre mnohých klientov, a to nielen pre rýchly rast cien nehnuteľností. Byt, ktorý bol poistený pred piatimi rokmi na určitú sumu, dnes môže mať reálnu hodnotu výrazne vyššiu, v niektorých prípadoch aj o 60 %, čím sa výrazne zvyšuje riziko podpoistenia danej nehnuteľnosti. V praxi to znamená, že v prípade škody nemusí poistenie dostatočne pokryť náklady na obnovu.

Odborníci preto apelujú na pravidelnú kontrolu a prehodnocovanie najmä starších poistných zmlúv. Riaditeľ Úseku poistenia majetku a zodpovednosti poisťovne Generali Tomáš Potúček potvrdzuje trend uplynulého roka, keď klienti nielen rekonštruovali, ale i nakupovali nehnuteľnosti. "Keďže ceny nehnuteľností išli hore, ľudia začali prehodnocovať, či sú dostatočne krytí." Vplyv na prehodnocovanie už existujúcich zmlúv mali aj udalosti v Čechách a veľké škody, ktoré boli spôsobené tornádom na Morave.

Podstatné je uvedomiť si najmä súvislosť medzi rastom hodnoty majetku a výškou poistnej sumy. Najčastejšími situáciami, keď dochádza k prehodnoteniu poistenia, je refinancovanie úveru. "Často sa stretávame so situáciou, keď by klienti chceli svoje zmluvy upraviť alebo prepracovať na aktuálnejší produkt s výhodnejšími poistnými podmienkami, no zmluvy sú vinkulované v prospech banky a možnosti na zmenu sú značne limitované. Okrem toho sa spájajú s poplatkami a administratívou na strane banky, ktoré ľudí vedia odradiť," konštatoval riaditeľ divízie neživotného poistenia spoločnosti Finportal Peter Jurecký.

Dôležitým faktorom pri prehodnocovaní poistných zmlúv je tiež indexácia, teda zvyšovanie poistných súm o infláciu na starých poistných zmluvách. "Pravidelné zvyšovanie poistnej sumy býva určené koeficientom," komentovala Eva Jacková zo Slovenskej asociácie poisťovní. Podľa slov Potúčka má práve indexáciu dojednanú len malé percento starých zmlúv. "Výšku poistenia a kontrolu zmlúv bežne odporúčame prehodnocovať asi po piatich rokoch od jej uzatvorenia, ale aj po rozsiahlejšej rekonštrukcii, výmene zariadenia či inom zveľadení majetku."

Zároveň odporúča jej prehodnotenie aj v prípade, že rozdiel medzi hodnotou nehnuteľnosti a poistnou sumou sa blíži k 10 %. Ak je hodnota poisteného majetku výrazne odlišná od stanovenej poistnej sumy, v prípade poistnej udalosti sa môže stať, že klient dostane od poisťovne nižšie poistné plnenie, ktoré nemusí byť dostačujúce, a to nielen v prípade totálnych škôd. Stanovenie výšky poistnej sumy nehnuteľnosti a domácnosti je pritom v rukách poisteného.

Na podpoistenie majetku klienta zväčša poisťovňa neupozorní. "Je na poistenom, aby svoj majetok náležite ochránil, a teda v prípade, ak hodnota jeho majetku vzrástla, zvýšil poistnú sumu na poistke. Ak tak neurobí a pri poistnej udalosti sa zistí, že poistená nehnuteľnosť má vyššiu hodnotu, poisťovňa spravidla pristupuje ku kráteniu poistného plnenia v takom pomere, v akom je reálna hodnota nehnuteľnosti voči pôvodnej poistnej sume," upozornila Jacková.

Medzi dôležité zložky pri uzatváraní poistenia, ktoré odborníci odporúčajú nepodceniť, patrí podľa Jureckého kvalitné krytie poistenia zodpovednosti s dostatočnou poistnou sumou. Tiež odporúča nešetriť na nízkom balíku, v ktorom chýbajú niektoré základné riziká a ktorý má obmedzené krytie a nízke limity plnenia, či nešetriť umelým znižovaním poistných súm.