< sekcia Ekonomika

Rezort dopravy by mal v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,16 mld. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na cestnú a železničnú infraštruktúru sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky vo výške 982 miliónov eur.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,16 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok by sa mali celkové výdavky zvýšiť o 5,39 milióna eur, teda o 0,47 %. Rozpočtové prostriedky z toho predstavujú 1,05 miliardy eur a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 113 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Na cestnú a železničnú infraštruktúru sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky vo výške 982 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 ide o zvýšenie o 61 miliónov eur, a to najmä z dôvodu zvýšenia výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Na investície realizované Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a Slovenskou správou ciest (SSC) mimo operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa rozpočtujú výdavky na rok 2020 v sume 34,4 milióna eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2019.

V návrhu rozpočtu sú naplánované výdavky na správu, údržbu a opravy ciest a diaľnic vo výške 65,8 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok to predstavuje zvýšenie o 1,58 milióna eur, teda o 2,46 %, a to v nadväznosti na zvýšenie výdavkov na správu a prevádzku SSC súvisiacu najmä s valorizáciou platov zamestnancov.

Pre železničnú osobnú dopravu na zabezpečenie zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme sú určené výdavky v sume 538 miliónov eur. Ide o zvýšenie o 38,5 milióna eur v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019. Dôvodom je rozpočtovanie výdavkov na úhradu nekrytej straty za realizované výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní železničnej osobnej dopravy za rok 2018.

Zo sumy 538 miliónov eur sú pre ŽSR na zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry vyčlenené výdavky vo výške 250 miliónov eur a 22,5 milióna eur na kompenzáciu finančných dosahov vyplývajúcich zo zníženia poplatku za prístup k železničnej infraštruktúre.

Na zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu sú rozpočtované výdavky v sume 266 miliónov eur, z toho 257 miliónov eur pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) a 8,44 milióna eur pre ostatných dopravcov.

Na výstavbu nadradenej cestnej siete a platbu za dostupnosť sa v roku 2020 plánujú výdavky v sume 156 miliónov eur. Z toho na platbu za dostupnosť PPP projektu cesty R1 vo výške 128 miliónov eur, na platbu za dostupnosť PPP projektu D4/R7 v sume 22,3 milióna eur. Na prípravu a ukončenie PPP projektov 371.000 eur a na PPP projekty diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v sume 5,78 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 sú výdavky na uvedenú oblasť vyššie o 22,4 milióna eur. A to najmä z dôvodu rozpočtovania výdavkov na platbu za dostupnosť PPP projektu D4/R7.

Na leteckú dopravu by mali ísť výdavky vo výške 6 miliónov eur. Na podporu rozvoja bývania prostredníctvom poskytovania dotácií sú v roku 2020 naplánované výdavky zo štátneho rozpočtu v sume 51 miliónov eur. Na podporu cestovného ruchu má ísť 9,58 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok o 1,02 milióna eur viac. Dôvodom je zvýšenie výdavkov na dotácie na podporu cestovného ruchu pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu.