< sekcia Ekonomika

Rezort dopravy chce upraviť podmienky aj pre inštruktorov autoškoly

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Doškoľovacie kurzy na zvyšovanie odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora autoškoly v päťročných intervaloch sú podľa ministerstva dopravy nepostačujúce.

Bratislava 3. februára (TASR) – Minimálny vek inštruktora autoškoly by sa mal zrušiť, doškoľovacie kurzy inštruktorov majú byť vykonávané v kratších intervaloch a zaviesť by sa mal aj inštitút skúšobného komisára. Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona o autoškolách, ktorá je zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

"Cieľom návrhu zákona je skvalitnenie podnikateľského prostredia v oblasti vykonávania vodičských kurzov a zvyšovania kvality odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia," uvádza rezort dopravy s tým, že tento návrh reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl. Tie súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly, požiadavkami na technickú základňu autoškoly, zamestnávania inštruktorov aj so zdokonaľovaním vedomostí a praktických zručností inštruktorov autoškôl.

Súčasné znenie zákona o autoškolách podľa MDV sťažuje podnikanie v tejto oblasti tým, že nedovoľuje zamestnávať inštruktorov na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. V súčasnosti môžu inštruktori vykonávať vodičské kurzy len vtedy, ak sú v pracovnom pomere k autoškole, alebo majú na túto činnosť živnostenské oprávnenie. Podnikanie v tejto oblasti tiež podľa rezortu dopravy sťažuje obmedzenie, že inštruktor nemôže byť zamestnaný vo viacerých autoškolách, ktorých prevádzkovateľom je jedna a tá istá fyzická osoba.

"Návrhom zákona sa toto ničím neodôvodnené obmedzenie zrušuje. Ďalej sa tiež zrušuje minimálny vek inštruktora, pričom musí byť najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej skupiny a musí preukázať psychickú spôsobilosť na vykonávanie inštruktora autoškoly," konštatuje ministerstvo v predbežnej informácii.

Doškoľovacie kurzy na zvyšovanie odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora autoškoly v päťročných intervaloch sú podľa ministerstva dopravy nepostačujúce. Navrhuje preto ich vykonávanie v kratších intervaloch.

Tieto kurzy by mala tak ako doposiaľ zabezpečovať Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl. "Novo sa zavádza inštitút skúšobného komisára, t. j. osoby, ktorá vykonáva preskúšanie žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia," priblížil rezort dopravy.

Návrh zákona zároveň reaguje na nevyhnutnosť zabezpečenia efektívnejšieho odborného dozoru nad vykonávaním kurzov, ktoré súvisia s prípravou inštruktorov, s preukazovaním odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov autoškoly alebo zodpovedných zástupcov autoškoly, a tiež skúšobných komisárov. Úpravou by mali prejsť aj sankcie sa zistené porušenia noriem upravujúcich vykonávanie vodičských kurzov.