< sekcia Ekonomika

Rezort dopravy kontroluje všetky energetické certifikáty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

V štádiu prípravy návrhu budovy musí projektant v súlade s právnymi a technickými predpismi navrhnúť budovu tak, aby spĺňala základné požiadavky na stavby.

Bratislava 15. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR kontroluje všetky energetické certifikáty (EC), platnosť vstupných údajov o budove, použité údaje na vydanie certifikátov, ako aj výsledky v EC. Pre TASR to v pondelok uviedol rezort v reakcii na správu organizácie Budovy pre budúcnosť. Organizácia tvrdí, že ministerstvo si neplní svoju zákonnú povinnosť a nekontroluje kvalitu certifikátov.

"Od januára 2010 sú všetky EC elektronicky zasielané a evidované v Informačnom systéme (IS) Inforeg. Na základe novej požiadavky zákona o kontrole týchto certifikátov sa od roku 2013 v IS Inforeg nielen evidujú EC, ale systém je nastavený na kontrolu zadávania vstupných údajov o budove a potrebných údajov k výpočtu energetickej hospodárnosti budov a zatrieďovaniu do energetickej triedy," konštatuje MDV SR. Energetická certifikácia nasleduje po realizácii s cieľom overiť skutočné vyhotovenie budovy. Certifikáciu vykonáva odborne spôsobilá osoba podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov.

V štádiu prípravy návrhu budovy musí projektant v súlade s právnymi a technickými predpismi navrhnúť budovu tak, aby spĺňala základné požiadavky na stavby, v tomto prípade je základnou požiadavkou energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla. "Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a vypracovať energetické projektové hodnotenie. Úroveň energetickej hospodárnosti má 'v rukách' ten, kto budovu navrhuje, čiže projektant," priblížil rezort.

"Príčinou nespoľahlivosti certifikátov je, že sa nevykonávajú hĺbkové kontroly zadaných údajov a výpočtov v nich. Tak by sa zamedzilo úmyselnému manipulovaniu výsledku alebo opakovaným neúmyselným chybám pri výpočte," uviedla riaditeľka organizácie Budovy pre budúcnosť Kateřina Chajdiaková. Dodala, že na tento fakt upozorňujú ministerstvo niekoľko rokov, ktorému povinnosť kontroly vyplýva zo zákona.

Stavebník nedokáže podľa organizácie rozoznať kvalitný certifikát od nekvalitného, preto sa rozhoduje na základe najnižšej ceny vyhotovenia certifikátu. Kontrola by sa tak mala vzťahovať na odborne spôsobilé osoby a obsah energetických certifikátov. „V roku 2017 bolo vykonaných celkovo 7 plánovaných kontrol odborne spôsobilých osôb. Pre naplnenie povinnosti kontrolovať štatisticky významné percento všetkých certifikátov bolo potrebné skontrolovať aspoň 370 certifikátov," konštatuje organizácia. V roku 2017 sa podľa nej takmer zo 16.000 vydaných certifikátov skontrolovalo iba 7. Pritom povinnosť predložiť energetický certifikát pri kolaudácii domu je na Slovensku už 10 rokov, mieni organizácia. Certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy.

MDV SR kontroluje energetickú hospodárnosť budov so Slovenskou obchodnou inšpekciou (SOI). Rezort uvádza, že nie je oprávnený kontrolovať odborne spôsobilé osoby, to robí SOI. K vyjadreniu organizácie o kontrole štatisticky významného percenta všetkých certifikátov pripomenulo, že kontroluje platnosť vstupných údajov o budove a použitých údajov na vydanie EC, ako aj výsledky v nich uvedené. "Ak bolo v roku 2017 vydaných takmer 16.000 certifikátov, tak bolo aj skontrolovaných 16.000 certifikátov," zdôraznilo.

Na záver informovalo, že v roku 2016 bolo vydaných 16.229 certifikátov, v roku 2017 to bolo 15.896 certifikátov, v roku 2018 vydalo 17.132 certifikátov.