< sekcia Ekonomika

Rezort dopravy obstará zmeny Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Aktuálne zmeny v územnom rozvoji vzala vláda na vedomie.

Bratislava 21. augusta (TASR) – Do konca roka 2021 má Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR obstarať Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v častiach Osídlenie a sídelná štruktúra a Doprava. Schválil to v stredu vládny kabinet v uznesení k materiálu Aktuálne zmeny v oblasti územného rozvoja SR z dielne uvedeného rezortu.

Aktuálne zmeny v územnom rozvoji vzala vláda na vedomie. Cena aktualizácie koncepcie má byť celkovo 170.000 eur, z toho v roku 2020 má byť vynaložených 95.000 eur a v roku 2021 sú to prostriedky vo výške 75.000 eur. Financie na obstaranie sú zabezpečené v rozpočte verejnej správy.

Predpokladaný termín začatia prípravných prác podľa stavebného zákona je 3. štvrťrok 2019. Vzhľadom na to, že financie budú alokované až na rok 2020, môže verejné obstarávanie začať v roku 2020 a malo by trvať pol roka. Zmeny a doplnky by mali byť predložené vláde v závere roka 2021.

V priebehu posledných 30 rokov sa na Slovensku zásadne zmenili hospodárske, spoločenské a politické podmienky. Výrazne sa zmenil demografický vývoj, pracovné, sociálne a spoločenské podmienky, ako sú reštrukturalizácia a nové technológie. „Do popredia sa dostávajú zmeny v informačných technológiách, mení sa mobilita a životný štýl obyvateľov, ako aj ich hodnotový systém. Na všetky tieto zmeny je potrebné reagovať v ďalšom územnom rozvoji,“ konštatuje sa v materiáli.

Zároveň je potrebné zapracovať aktuálne témy a podnety z medzinárodných a európskych dokumentov, ako sú Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, pripravovaná Územná agenda Európskej únie (EÚ) post 2020, či už schválená Nová urbánna agenda OSN a Urbánna agenda EÚ. Materiál obsahuje aj 13 návrhov odporúčaní pre územný rozvoj Slovenska a takmer 20 trendov.