< sekcia Ekonomika

Rezort financií bude hospodáriť so sumou 484 mil. eu

Ilustračné foto Foto: TASR

Výdavky kapitoly zo štátneho rozpočtu na rok 2017 tak v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 rastú o 30,7 milióna eur, čo predstavuje zvýšenie o 9,74 %.

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR bude mať v budúcom roku k dispozícii viac finančných prostriedkov. Celkové výdavky rezortu sú v budúcom roku rozpočtované v objeme 484 miliónov eur, pričom výdavky by mali dosiahnuť 346 miliónov eur. Zdroje EÚ by mali byť vo výške 103 miliónov eur a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu by malo dosiahnuť sumu 35,2 milióna eur.

Výdavky kapitoly zo štátneho rozpočtu na rok 2017 tak v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016 rastú o 30,7 milióna eur, čo predstavuje zvýšenie o 9,74 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý dnes schválil parlament.

Výdavky na finančnú správu by mali v budúcom roku predstavovať 213 miliónov eur, čo predstavuje pokles o 2,92 %. "Od roku 2017 sem patria len výdavky na bežný výkon funkcií finančnej správy, bez výdavkov na prevádzku a rozvoj informačných systémov, ktoré sú rozpočtované v novom medzirezortnom programe Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu," priblížilo ministerstvo. Vývoj výdavkov na túto oblasť ovplyvnil najmä rast osobných výdavkov z dôvodu valorizácie platov v roku 2016 a dorovnanie osobných výdavkov Finančného riaditeľstva (FR) SR do výšky predchádzajúcich rokov, rozpočtovanie výdavkov na rozšírené kompetencie finančnej správy ako orgánu dozoru nad hazardnými hrami vyplývajúce z novely zákona o hazardných hrách a presun výdavkov do medzirezortného programu Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Na financovanie Informačnej spoločnosti a Informačných technológií by malo ísť v budúcom roku 218,6 milióna eur a do inštitucionálnej podpory a kontroly by malo smerovať takmer 52 miliónov eur.