< sekcia Ekonomika

Rezort financií pripraví návrh investícií na pomoc ekonomike v kríze

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Pandémia nového koronavírusu priniesla prudký prepad ekonomiky, naprieč všetkými krajinami a sektormi.

Bratislava 11. mája (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR pripraví a predloží na rokovanie vlády návrh projektov a investícií, ktoré majú najväčší potenciál efektívne, anticyklicky podporiť ekonomický rast na Slovensku. Pri výbere projektov bude prihliadať na jednorazový efekt na slovenskú ekonomiku, zamestnanosť, dlhodobý potenciál pre rast produktivity a nákladovú efektívnosť. Vláda v pondelok schválila s pripomienkou Postup pri vypracovaní návrhu projektov a investícií na podporu slovenskej ekonomiky v rokoch 2020 až 2021.

Pandémia nového koronavírusu priniesla prudký prepad ekonomiky, naprieč všetkými krajinami a sektormi. Slovenská ekonomika klesne podľa odhadov rezortu financií v tomto roku o 7 % až 12 %, zatiaľ čo rozpočet verejnej správy je postavený na prognóze dvojpercentého rastu ekonomiky. Deficit vzrastie na viac než 8 % hrubého domáceho produktu (HDP), dlh sa priblíži k 60 % HDP. Ekonomickú krízu pocítia takmer všetky odvetvia hospodárstva. "Pozitívny výhľad vývoja pandémie na Slovensku však teraz umožňuje spolu s postupným uvoľňovaním opatrení, ktorých účelom bolo a stále zostáva chrániť zdravie obyvateľstva, postupne oživiť aj tie odvetvia ekonomiky, ktorých aktivita bola obmedzená," konštatuje MF SR.

Cieľom vlády je v čase hospodárskej krízy v Európe a vo svete podporiť ekonomický rast a ozdraviť verejné financie. "K tomu je potrebná efektívna alokácia zdrojov. Je preto nevyhnutné alokovať zdroje na efektívne projekty a investície, ktoré môžu v tomto roku podporiť oživenie ekonomiky a prispejú k stabilizácií verejných financií," konštatuje v materiáli schválenom vládou MF SR. Podľa rezortu takéto opatrenia pomôžu prekonať dočasný pokles dopytu a prispejú k tomu, aby ekonomika vyšla z krízy odolnejšia, inteligentnejšia a produktívnejšia.

MF SR preto pripraví návrh projektov a investícií, ktoré majú ekonomike pomôcť a majú najväčší potenciál efektívne, anticyklicky podporiť ekonomický rast. "Prioritou je výdavky realizovať v roku 2020, keď slovenská ekonomika dosahuje najväčší útlm. Zamerajú sa nielen na prevádzky, ktoré boli alebo čiastočne či stále sú zavreté z dôvodu ochrany verejného zdravia, ale na všetky sektory ekonomiky zasiahnuté ekonomickou krízou," uviedlo ministerstvo.

Zoznam vypracuje MF SR na základe podkladov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Jednotlivé kapitoly majú ministerstvu poskytnúť, čo najširšie podklady potrebné na vypracovanie návrhu projektov a investícií. "Pri výbere projektov zohľadnia nevyhnutnosť hľadať účinné a nákladovo efektívne opatrenia, ako aj súlad projektov a investícií s pomenovanými cieľmi," dodalo ministerstvo.