Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. apríl 2024Meniny má Justína
< sekcia Ekonomika

Rezort financií: Služby s kryptoaktívami majú byť lepšie regulované

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministerstvo financií pripomenulo, že verejná ponuka kryptoaktív a ich prijatie na obchodovanie na obchodnej platforme nie sú v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku špeciálne regulované.

Bratislava 26. februára (TASR) - Trh a služby spojené s kryptoaktívami majú byť lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou v SR bude Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Právna norma nadväzuje na európske nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) z minulého roka. Toto nariadenie je priamo účinné v členských krajinách EÚ, návrh zákona tak podľa MF obsahuje len ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné na jeho hladkú aplikáciu v Slovenskej republike. Upravuje preto len niektoré práva a povinnosti osôb, na ktoré sa priamo vzťahuje nariadenie MiCA a dohľad nad nimi v SR.

"Príslušným orgánom s potrebnými právomocami bude Národná banka Slovenska, ktorá bude v súlade s nariadením MiCA oprávnená udeľovať povolenie verejne ponúkať tokeny naviazané na aktíva a žiadať o ich prijatie na obchodovanie, udeľovať povolenie poskytovateľom služieb kryptoaktív. NBS bude tiež oprávnená udeľovať sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia MiCA," priblížil rezort financií v dôvodovej správe k návrhu.

Cieľom ďalších ustanovení, týkajúcich sa napríklad rezervy aktív vydavateľov tokenov naviazaných na aktíva alebo tokenov elektronických peňazí, je podľa ministerstva hladká aplikácia nariadenia. Súčasťou návrhu sú aj novely ďalších zákonov, súvisiace s implementáciou nariadenia MiCA, úpravy súvisiace so spresnením transpozície smerníc v oblasti bankovníctva a platobných služieb, ako aj legislatívne úpravy reagujúce na poznatky z aplikačnej praxe.

Nariadenie MiCA je podľa rezortu financií prvým európskym komplexným harmonizovaným rámcom pre trhy s kryptoaktívami, ktorým sa upravuje ponúkanie kryptoaktív verejnosti, stanovujú sa osobitné pravidlá pre kryptoaktíva a súvisiace služby a činnosti. Poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptoaktívami budú po novom licencovanými subjektami.

Ministerstvo financií pripomenulo, že verejná ponuka kryptoaktív a ich prijatie na obchodovanie na obchodnej platforme nie sú v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku špeciálne regulované. Takisto aj poskytovanie služieb súvisiacich s kryptoaktívami je regulované len veľmi okrajovo. Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny a peňaženky virtuálnej meny je viazanou živnosťou podľa prílohy živnostenského zákona. Osoby poskytujúce tieto služby sú povinnými osobami podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Návrh zákona má rozdelenú účinnosť. Časť z neho má začať platiť 30. júna 2024, zvyšné ustanovenia potom 30. decembra 2024. Súvisiaca novelizácia zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov má navrhnutú účinnosť od 1. januára 2025.