< sekcia Ekonomika

Rezort hospodárstva má na ďaľší rok výdavky vo výške 250,9 mil. eur

Foto: TASR

Rozpočtové prostriedky kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2017 v sume 151,3 milióna eur oproti schválenému rozpočtu na tento rok klesajú o 8,4 milióna eur.

Bratislava 29. novembra (TASR) - Rezort Ministerstva hospodárstva (MH) SR má v rozpočte na rok 2017 naplánované výdavky vo výške 250,9 milióna eur, ktoré oproti rozpočtu na tento rok vzrastú o 9,42 milióna eur, teda o 3,90 %. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, ktorý dnes schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Rozpočtové prostriedky kapitoly v návrhu rozpočtu na rok 2017 v sume 151,3 milióna eur oproti schválenému rozpočtu na tento rok klesajú o 8,4 milióna eur, teda o 5,23 %, pričom bežné výdavky klesajú a kapitálové výdavky rastú.

Bežné transfery rozpočtované v návrhu rozpočtu na rok 2017 v sume 70,6 milióna eur zaznamenali pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 o 46,6 %, najmä z dôvodu nerozpočtovania výdavkov na príspevok pre domácnosti za spotrebovaný plyn, medziročného poklesu transferov pre Národný jadrový fond (NJF) z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy a vnútorného presunu časti transferov pre NJF z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy z bežných do kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky na budúci rok v sume 52,1 milióna eur rastú oproti schválenému rozpočtu na tento rok o 49 miliónov eur, najmä z dôvodu nárastu výdavkov na investičné projekty a vnútorného presunu transferov pre NJF z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy z bežných transferov v prospech kapitálových výdavkov.

V kapitole MH SR sa na rok 2017 rozpočtujú výdavky EÚ a spolufinancovania v sume 99,6 milióna eur, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 viac o 21,7 %. Výdavky sa rozpočtujú v rámci 3. programového obdobia na roky 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a Európskej územnej spolupráce.