< sekcia Ekonomika

Rezort hospodárstva vyhlásil eurofondovú výzvu na rozvoj sieťovania

Foto: detuschebank.ge

Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. mája.

Bratislava 28. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo v piatok dve výzvy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zamerané na podporu sieťovania podnikov. Na výzvy sú vyčlenené prostriedky v celkovej výške päť miliónov eur, pričom žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 200.000 eur, uviedol tlačový odbor rezortu.

Podporené môžu byť klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň držiteľmi minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). "Nenávratné finančné príspevky sú určené na projekty zamerané na činnosti klastrovej organizácie vyplývajúce z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie a súčasne z hodnotení a odporúčaní, ktoré sú výsledkom procesu certifikácie, prípadne recertifikácie, uskutočneného podľa metodiky ESCA," spresnilo podmienky výziev MH.

Projekty by mali byť zamerané na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie.

Predložené žiadosti sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 29. mája. Prípadné ďalšie uzávierky budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzvy sú vyhlásené ako otvorené, k ich uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa.

Žiadosti vrátane jednotlivých príloh je možné podať plne elektronicky. Zároveň je podľa MH zjednodušené aj vypĺňanie formulára žiadosti.