< sekcia Ekonomika

Rezort práce chce zefektívniť výkon inšpekcie práce na Slovensku

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Foto: TASR – Jaroslav Novák

Súčasná právna úprava inšpekcie práce podľa ministerstva kladie prekážky jej efektívnemu výkonu a obsahuje ustanovenia predstavujúce zbytočnú administratívnu záťaž pre podnikateľské prostredie.

Bratislava 1. júna (TASR) – Ministerstvo práce pripravuje novelu zákona o inšpekcii práce, ktorou chce zefektívniť kontrolnú činnosť nelegálneho zamestnávania. Upraviť sa tiež majú niektoré kompetencie Národného inšpektorátu práce (NIP). Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Návrhom rezort reaguje aj na zámery programového vyhlásenia vlády, ktoré hovorí o znižovaní administratívnej záťaže na Slovensku.

Jedným zo základných cieľov pripravovanej novely je zefektívniť organizáciu sústavy inšpekcie práce, najmä vhodným určením organizačnej štruktúry inšpektorátov práce a prostredníctvom systému centrálne poskytovaného poradenstva zabezpečovať podávanie jednotných stanovísk, právnych názorov a odporúčaní z hľadiska ich obsahu a rozsahu.

"Ďalšie doplnenia vrátane úpravy niektorých úloh a kompetencií Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce sa navrhujú s cieľom zefektívniť výkon inšpekcie práce," priblížil rezort práce v predbežnej informácii. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe chce ministerstvo navrhnúť zmeny najmä v oblasti spracúvania osobných údajov, používania technických prostriedkov na účely získavania údajov, zefektívnenia výkonu trhového dohľadu, ako aj prerokovania protokolu. "Súčasne so zefektívnením inšpekcie práce sa navrhuje znížiť administratívnu záťaž tam, kde takúto potrebu ukázala aplikačná prax. Tam, kde je to potrebné, sa zároveň precizujú nejasné alebo nedostatočne formulované ustanovenia," uvádza ministerstvo.

Súčasná právna úprava inšpekcie práce podľa ministerstva kladie prekážky jej efektívnemu výkonu a obsahuje ustanovenia predstavujúce zbytočnú administratívnu záťaž pre podnikateľské prostredie. Vláda sa pritom vo svojom programe zaviazala, že chce odstraňovať administratívnu záťaž. "Preto je vhodné vykonať potrebné úpravy," dodalo ministerstvo práce. Samotné medzirezortné pripomienkové konanie k novele zákona by malo odštartovať v júli tohto roka.