Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. december 2023Meniny má Oto
< sekcia Ekonomika

Rezort práce odovzdal ocenenia Sociálny čin roka 2022

Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.sk

Tento rok ocenila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková 18 osobností.

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Tento rok ocenila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková 18 osobností.

"Roky sa venujem sociálnej práci a toto prostredie dôverne poznám. Všetky jeho prekážky, radosti aj strasti. O to viac si vážim, že sme ocenili výnimočnú prácu a obrovské úsilie ľudí, pre ktorých je pomoc slabším súčasťou ich každodennej práce. Sociálna zodpovednosť nie je len povinnosťou organizácií alebo vlád, ale je to záležitosť nás všetkých," uviedla Gaborčáková počas slávnostného odovzdávania ocenení.

Gaboráčková odovzdala ocenenia v troch rôznych kategóriách. V prvej kategórii boli zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Uznanie získali za svoje úsilie pri ochrane a starostlivosti o deti v núdzi. V druhej kategórii boli ocenení zamestnanci centier pre deti a rodiny. V samostatnej kategórii Sociálny čin roka získalo ocenenie päť osobností za svoje úsilie v pomoci sociálne slabým.

Od roku 2003 oceňuje rezort práce nadštandardné úsilie v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb či vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva.

Na ocenenie bolo možné do 6. júna tohto roka navrhnúť zariadenia, obec, mesto, neziskovú organizáciu, právnickú či fyzickú osobu, ktorá bola v roku 2022 nápomocná nad rámec svojich pracovných povinností. Nominácie vyhodnotila komisia, ktorá posudzovala najmä efektivitu a ciele aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.