< sekcia Ekonomika

Rezort práce poukazuje na nedostatky v návrhu príspevku pre baníkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Pri kompenzačnom príspevku pre baníkov by podľa MPSVR nemalo byť podmienkou zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Bratislava 4. októbra (TASR) – Kompenzačný príspevok pre baníkov by sa nemal podmieniť zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Zároveň by sa mal spresniť charakter tohto príspevku. Na tieto a iné nedostatky poukazuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v stanovisku k poslaneckému návrhu zákona o kompenzačnom príspevku baníkom. Novelou, ktorá je v parlamente v druhom čítaní, by sa mal ešte zaoberať aj vládny kabinet.

Pri kompenzačnom príspevku pre baníkov by podľa MPSVR nemalo byť podmienkou zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Tento príspevok totiž nemá mať charakter dávky nahrádzajúcej príjem, ale charakter odškodnenia pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach.

Dostatočne zrejmý z návrhu nie je podľa rezortu práce ani charakter tohto príspevku. "Z dôvodu potreby previazanosti tejto dávky na osobitné právne oblasti, ako je plnenie daňových povinností, či započítavanie príjmu v sociálnej oblasti, považuje ministerstvo za nevyhnutné podriadiť charakter kompenzačného príspevku baníkom inštitútu štátnej sociálnej dávky," priblížilo ministerstvo.

Podľa návrhu skupiny poslancov by sa poistencom štátu mala stať každá fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok baníkom. A to aj v prípade, ak už je dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z iného dôvodu alebo jej bol priznaný invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Rezort práce to považuje za zásadnú, neodôvodnenú a nesystémovú odchýlku v porovnaní s postavením iných poistencov štátu.

Nárok na kompenzačný príspevok by nemal vzniknúť oprávnenej osobe, ktorej bol priznaný osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Rovnako by sa malo postupovať aj v prípade oprávnenej osoby, ktorej bol priznaný invalidný dôchodok alebo úrazová renta, respektíve invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate alebo na výsluhovom dôchodku, a to za predpokladu, že výška uvedených dávok je vyššia alebo rovnaká ako suma kompenzačného príspevku. "Uvedené sa navrhuje z dôvodu zamedzenia súbežného poberania predmetných dávok, najmä vzhľadom na ich charakter a účel," ozrejmil rezort práce.

Sumy tohto príspevku by sa tiež mali upravovať rovnako ako pri väčšine štátnych sociálnych dávok, teda koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. "Predmetná úprava sa navrhuje z dôvodu, aby sa nenarušil existujúci systém valorizácie štátnych sociálnych dávok," konštatuje ministerstvo.

Osobný rozsah povinného dôchodkového poistenia pre poberateľa kompenzačného príspevku by sa mal podľa ministerstva podmieniť rovnako, ako je podmienený pre ostatných poistencov štátu.