< sekcia Ekonomika

Rezort práce vypísal dva tendre za vyše 10 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Predmetom prvej zákazky je poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov Oracle Software Security Assurance a doplnkových služieb k nosným rezortným kritickým systémom.

Bratislava 27. augusta (TASR) - Ministerstvo práce vypísalo dva tendre za takmer vyše 10 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Rezort hľadá dodávateľa, ktorý zabezpečí technickú podporu integračnej platformy a v druhej súťaži hľadá dodávateľa služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov. Obe výzvy sú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Predmetom prvej zákazky je poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov Oracle Software Security Assurance a doplnkových služieb k nosným rezortným kritickým systémom. Ide napríklad o riadenie sociálnych dávok, formulárový portál, informačný systém sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či informačný systém Softip postavených na platforme Oracle. Celkovo rezort práce odhaduje, že za tieto služby by mal zaplatiť 7,52 milióna eur bez DPH, pričom zákazka je rozdelená na dve časti.

O víťazovi súťaže sa bude rozhodovať na základe ponúknutej ceny. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 24. septembra tohto roka.

V druhom tendri hľadá rezort práce spoločnosť, ktorá zabezpečí technickú podporu integračnej platformy, ktorá je súčasťou informačného systému v pôsobnosti ministerstva práce."Integračná platforma zabezpečuje komunikáciu medzi jednotlivými systémami v rámci rezortu práce, ako aj integráciu poskytovaných elektronických služieb v oblastiach štátnych sociálnych dávok, poistenia a pomoci do prostredia eGovernmentu, t. j. vzájomné, efektívne využívanie a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi informačného systému verejnej správy a rezortom práce v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi, ktoré prijala vláda SR," uvádza sa v zverejnenom oznámení.

Celková odhadovaná cena tejto zákazky je 3,31 milióna eur bez DPH. Kritériom pre výber víťaza bude opäť cena, pričom zákazka má byť pridelená na 48 mesiacov. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky tiež do 24. septembra tohto roka.