Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. marec 2024Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

Rezort výstavby chce nahradiť súčasný stavebný zákon

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Medzi hlavné zmeny má patriť napríklad zavedenie inštitútu stavebného zámeru ako podkladu pre posúdenie umiestnenia stavby a posúdenia súladu so základnými územnými parametrami.

Bratislava 10. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR má ambíciu v priebehu leta ukončiť rokovania o nových stavebných predpisoch tak, aby mohlo počas jesene spustiť legislatívny proces. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu s tým, že v súčasnosti ich ministerstvo finalizuje. Majú nahradiť súčasný stavebný zákon, platný viac ako 40 rokov.

Medzi hlavné zmeny na úseku výstavby má patriť napríklad zavedenie inštitútu stavebného zámeru ako podkladu pre posúdenie umiestnenia stavby a posúdenia súladu so základnými územnými parametrami. "Súlad stavebného zámeru so zámermi územného plánovania, najmä podmienkami funkčného a priestorového usporiadania územia, osvedčí obec územným stanoviskom," doplnil.

Má byť zavedený systém jedna stavba jedno povolenie a súčasne aj zjednodušený režim povoľovania technicky menej náročných stavieb. priblížil odbor. Medzi takéto stavby, tzv. jednoduché a drobné stavby, ktoré bude možné povoliť formou ohlásenia, stavebným súhlasom a kolaudačným súhlasom, zahŕňa aj rodinné domy.

Novou právnou úpravou sa upúšťa od územného rozhodnutia ako nástroja územného plánovania, ktorý vykonávali stavebné úrady. "V prevažnej miere išlo v prípade územného a následne stavebného konania o duplicitné posudzovanie," konkretizoval odbor.

Upravené majú byť práva a povinnosti osôb vo výstavbe s dôrazom na zvýšenie zodpovednosti oprávnených osôb. O pôsobnosti orgánov verejnej správy vo výstavbe intenzívne rokuje ministerstvo so Združením miest a obcí Slovenska, uviedol odbor .

Na úseku územného plánovania majú byť nové územnoplánovacie podklady. Územná štúdia má nahradiť urbanistickú štúdiu a územný generel a ďalším podkladom má byť krajinná štúdia. Novú územnoplánovaciu dokumentáciu zavádza právny predpis pre hlavné mesto a Košice.

Navrhujú sa aj kroky k zefektívneniu, napríklad aby proces prerokovania územnoplánovacej dokumentácie ako strategického dokumentu bol súbežný s procesom jej obstarávania. Ďalej podkladom pre povoľovanie stavieb alebo činností (stavebným súhlasom alebo rozhodnutím) má byť stanovisko orgánu územného plánovania, územné stanovisko na základe stavebného zámeru.

Pre zamestnancov v orgánoch územného plánovania sa má zaviesť povinnosť splniť osobitný kvalifikačný predpoklad, uzavrel odbor.