Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. september 2023Meniny má Vladislav
< sekcia Ekonomika

Rodičia detí neprijatých do škôlky môžu poberať predĺžený príspevok

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Opatrenie platí od 30. mája tohto roka.

Bratislava 7. júna (TASR) - Nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku majú rodičia detí do troch rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy. Opatrenie platí od 30. mája tohto roka. Pripomenulo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.

Na príspevok má rodič nárok do začiatku školského roka, v ktorom si začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Predprimárne vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého si bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

"Vo všeobecnosti sa na predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona prijímajú deti od troch rokov veku. Len vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté aj dieťa od dvoch rokov veku. Starostlivosť o deti do troch rokov je zabezpečovaná prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku. Je slobodnou voľbou rodiča, či bude starostlivosť o dieťa zabezpečovať osobne alebo prostredníctvom zariadenia," priblížilo MPSVR.

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce podľa trvalého pobytu. K nároku na rodičovský príspevok je potrebné predložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rozhodnutie nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Platnosť je na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta školského roka. Zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. "Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou," upozornilo ministerstvo.

Popri rodičovskom príspevku nie je možné poberať materské dávky, rodičovský príspevok na mladšie dieťa, príspevok na starostlivosť a dávku v nezamestnanosti.