< sekcia Ekonomika

Rozkladová komisia odporučila odmietnuť námietky k spusteniu Mochoviec

Ilustračné foto, Mochovce Foto: TASR - Henrich Mišovič

Druhostupňové rozhodnutie bude právoplatné po 15 dňoch od jeho zverejnenia a nie je proti nemu možné podať riadny opravný administratívny prostriedok.

Bratislava 25. októbra (TASR) - Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) je opäť bližšie ku spusteniu. Rozkladová komisia Úradu jadrového dozoru (ÚJD), zložená z externých špecialistov, odporučila predsedníčke úradu Marte Žiakovej odmietnuť námietky rakúskej mimovládnej spoločnosti Global 2000, ktoré doručili po rozhodnutí ÚJD o povolení uvedenia tohto jadrového zariadenia do prevádzky. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie ÚJD Miriam Vachová.

„Rozkladová komisia prijala odporúčanie na ďalší postup: rozklad zamietnuť a potvrdiť prvostupňové rozhodnutie s rozšíreným odôvodnením. Aktuálne sa druhostupňový orgán venuje štúdiu dokumentácie a ďalších podkladov a dôkazov a pripravuje návrh druhostupňového rozhodnutia,“ uviedla Vachová. Nasledovať bude zverejnenie výzvy na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia a k návrhu druhostupňového rozhodnutia. Prípadné podnety, pripomienky a stanoviská účastníkov konania budú podľa Vachovej zohľadnené vo finálnej verzii druhostupňového rozhodnutia.

Druhostupňové rozhodnutie bude právoplatné po 15 dňoch od jeho zverejnenia a nie je proti nemu možné podať riadny opravný administratívny prostriedok. „Je však možné toto rozhodnutie v lehote dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti napadnúť na súde podľa správneho súdneho poriadku,“ spresnila šéfka kancelárie ÚJD.

Tretí blok EMO je už po opakovaných odkladoch dostavby po technickej stránke dokončený a v súčasnosti pokračuje spoločnosť Slovenské elektrárne s prípravou zariadení a systémov na uvádzanie do prevádzky.

Prvostupňové rozhodnutie vydal ÚJD už 13. mája. Po prekonaní administratívnych prekážok môže samotné fyzikálne a energetické spúšťanie jadrového zariadenia do prevádzky trvať niekoľko mesiacov. Šéfka ÚJD už skôr avizovala, že v tomto roku dodávky elektrickej energie do siete z tretieho bloku EMO neočakáva. Dostavba štvrtého bloku EMO si vyžiada ešte približne dva roky prác. Spustením nových jadrových zdrojov s výkonom 2 x 471 megawattov (MW) bude Slovensko aj po odstavení uhoľnej elektrárne v Novákoch v roku 2023 vo výrobe elektrickej energie sebestačné.