Quantcast
< sekcia Ekonomika

Rozpočet mesta Trnava na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Predpokladaná výška dlhu mesta k 31. decembru 2022 predstavuje 17,24 percenta vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2022 a predpokladaného čerpania úverových akcií.

Trnava 29. novembra (TASR) - Rozpočet mesta Trnavy na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový. Vyplýva to z návrhu, ktoré radnica zverejnila pred decembrovým rokovaním mestského zastupiteľstva, ktoré sa ním bude zaoberať. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 3,460 milióna eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 15,436 milióna eur.

Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 12,137 milióna eur. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 71,576 milióna eur, kapitálové vo výške 16,570 milióna eur. Výdavky sú rozvrhnuté v 21 programoch. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 68,116 milióna eur, sú v nich plánované aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 32,006 milióna eur.

Predpokladaná výška dlhu mesta k 31. decembru 2022 predstavuje 17,24 percenta vychádzajúc z očakávaných bežných príjmov roka 2022 a predpokladaného čerpania úverových akcií. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nesmie výška dlhu prekročiť 60 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.