< sekcia Ekonomika

Rozpočtová rada: Návrh rozpočtu verejnej správy je realistický

Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth. Archívna snímka. Foto: TASR

Očakávaný dlh verejnej správy v budúcom roku 65 % hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahne úroveň vysoko nad hranicou, ktorá je považovaná za dlhodobo udržateľnú úroveň.

Bratislava 14. októbra (TASR) – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) považuje návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2021 za realistický, pokiaľ ide o predpoklad vývoja ekonomiky a očakávaných príjmov. Návrh rozpočtu však nepredpokladá zásadnejšie konsolidačné opatrenia. Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu ho preto RRZ považuje za neobvyklý krátkodobý spôsob, ako stimulovať ekonomiku. Rade však chýba dlhodobejší konsolidačný plán, ktorý by vyústil do poklesu rizika dlhodobej udržateľnosti aspoň do pásma stredného rizika.

"V znení, v akom vláda schválila rozpočet, predbežne prvýkrát po dlhšom období nevidíme riziká podhodnotených výdavkov či nadhodnotených príjmov," uviedla RRZ v reakcii na vládou schválený návrh rozpočtu. Pri súčasných odhadoch makroekonomického vývoja obsahuje rozpočet priestor pre prípadné zvýšené ekonomické riziká.

RRZ pozitívne hodnotí, že v krízovom roku 2021 sa na strane výdavkov väčšina stimulu (86 %) poskytne vo forme jednorazových protikrízových výdavkov a kapitálových výdavkov, ktoré zaťažujú dlhodobú udržateľnosť menej ako bežné výdavky.

Očakávaný dlh verejnej správy v budúcom roku 65 % hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahne úroveň vysoko nad hranicou, ktorá je považovaná za dlhodobo udržateľnú úroveň. "Vyššia úroveň dlhu by bola menej znepokojujúca, ak by bol zverejnený dlhodobejší konsolidačný plán," uviedla RRZ.

Jedným z kľúčových opatrení, ktorým by sa napriek zvýšenej úrovni dlhu mohla zlepšiť dlhodobá udržateľnosť verejných financií, by bolo prijatie takého dôchodkového zákona, ktorý by zabezpečil dostatok zdrojov na financovanie budúcich dôchodkov.

Aj v prípade prijatia dobrej dôchodkovej reformy by však dlhodobá udržateľnosť zostala v zóne vysokého rizika. Na zníženie rizika bude treba špecifikovať dodatočné opatrenia. Najslabšou stránkou predloženého rozpočtu preto je, že neponúka konkrétne víziu, ako dosiahnuť cieľ deficitu pod tri percentá HDP, stanovený v programe stability. "Zatiaľ nenastalo sľubované zlepšenie viacročného rozpočtovania, ktoré by dostatočne špecifikovalo trajektóriu príjmov a výdavkov tak, aby zabezpečili dosiahnutie deklarovaných cieľov," dodala RRZ.