Quantcast
< sekcia Ekonomika

Certifikáty Pripravení pre prax získalo v tomto roku 571 absolventov

Na snímke prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda predsedníctva Digitálnej koalície Mário Lelovský. Foto: TASR - Jakub Kotian

Práve podpora a rozvoj duálneho vzdelávania je dlhodobo jednou z kľúčových priorít RÚZ.

Bratislava 30. júna (TASR) – Do pilotného ročníka projektu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Pripravení pre prax sa zapojilo 36 stredných odborných škôl (SOŠ) z celého Slovenska a osvedčenia, ktoré potvrdzujú kvalitu nadobudnutých vedomostí a zručností, v tomto školskom roku získalo 571 absolventov. V budúcom roku by sa do projektu mali zapojiť všetky SOŠ, ktorých učebné a študijné odbory spadajú do gescie RÚZ, informovala o tom vo štvrtok únia.

Zapojené školy museli zabezpečiť, aby bol obsah záverečných, maturitných či absolventských skúšok žiakov v súlade s potrebami praxe. "Pri príprave záverečných, maturitných a absolventských skúšok školy spolupracovali priamo s expertmi z praxe, tí tiež boli členmi jednotlivých skúšobných komisií. Žiaci v rámci skúšky riešili zadania, ktoré preverili úroveň ich vedomostí a praktických zručností, no zároveň museli dosiahnuť aj stanovenú úroveň prospechu," priblížil 1. viceprezident RÚZ Mário Lelovský.Osvedčenia RÚZ sú pre zamestnávateľov garanciou, že uchádzač o prácu splnil nastavené kritériá a zo školského systému prichádza s potrebnými zručnosťami. Pridanou hodnotou pre absolventov je podľa Lelovského zase to, že certifikátom výrazne zvýšia svoje šance na rýchle zamestnanie sa a vyšší nástupný plat.

Práve podpora a rozvoj duálneho vzdelávania je dlhodobo jednou z kľúčových priorít RÚZ. Do tohto typu vzdelávania je aktuálne celkovo zapojených viac ako 9000 žiakov SOŠ a napriek tomu, že bol zo začiatku typický najmä pre strojárstvo, elektrotechniku a automobilový priemysel, dnes sú doň už zapojení zamestnávatelia zo všetkých sektorov.

Lelovský dodal, že Slovensko akútne potrebuje začať vychovávať a byť schopné udržať tu špičkových odborníkov. "Príčiny masívneho nedostatku kvalifikovaných zamestnancov, s ktorým sa dlhodobo boríme, možno hľadať najmä v systéme vzdelávania, a to na všetkých jeho úrovniach. Jeho efektívne nastavenie cez skutočné reformy a rastúca úroveň kvality sú v záujme nás všetkých, a rozhodne by sa mali stať aj jednou z hlavných priorít vlády," zdôraznil.