< sekcia Ekonomika

Šahy vlani hospodárili s prebytkovým rozpočtom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

K najväčším výdavkovým položkám mesta patrili mzdy, ktoré z rozpočtu odčerpali vyše 1,1 milióna eur.

Šahy 30. apríla (TASR) – Samospráva v Šahách ukončila hospodárenie v roku 2020 s prebytkom v hodnote 186.781 eur. Vyplýva to zo zverejneného záverečného účtu mesta.

Celkové príjmy mesta dosiahli vlani sumu 12.263.518 eur, výdavková časť rozpočtu bola v hodnote 12.076.737 eur. Najpodstatnejší príjem mesta predstavovali vlani podielové dane, ktoré tvorili viac ako 44 percent z celkových skutočných bežných príjmov mesta. „Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.907.992 z výnosu dane z príjmov boli ku koncu roka poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 2.983.826,71 eur, čo predstavuje plnenie na 102,6 percenta,“ informovala radnica.

K najväčším výdavkovým položkám mesta patrili mzdy, ktoré z rozpočtu odčerpali vyše 1,1 milióna eur. Ďalšou významnou položkou boli podľa radnice platby za tovary a služby v celkovej hodnote takmer jeden milión eur.