< sekcia Ekonomika

Šaľa chce po pandémii obnoviť poplatok za rozvoj

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Príjem rozpočtu slúžiaci na rozvoj mesta by sa mal zvýšiť o predpokladanú sumu 50.000 eur.

Šaľa 16. októbra (TASR) – Mesto Šaľa plánuje v budúcom roku obnoviť miestny poplatok za rozvoj. Samospráva ho zaviedla v roku 2020, schválený poplatok pre fyzické osoby predstavoval 10 eur za štvorcový meter (m2) a pre právnické osoby 20 eur za m2. Výber predstavoval sumu 18.169 eur. Následne bol poplatok za rozvoj pre rok 2021 zrušený, pretože podľa zástupcov mesta by v čase pandémie negatívne pôsobil na rozvoj mesta.

Na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva navrhuje radnica opätovne zaviesť poplatok v nezmenenej výške od začiatku roka 2022. Príjem rozpočtu slúžiaci na rozvoj mesta by sa mal zvýšiť o predpokladanú sumu 50.000 eur, uviedla prednostka Mestského úradu v Šali Jana Nitrayová.

Poplatok za rozvoj môžu zaviesť mestá a obce od začiatku roka 2017. Predmetom dane je pozemná stavba, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Poplatníkom je buď fyzická alebo právnická osoba, ktorá je uvedená na stavebnom povolení ako stavebník. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, poplatok za rozvoj vyrubuje mesto rozhodnutím.