< sekcia Ekonomika

Saldo zahraničného obchodu SR bolo v októbri 2019 aktívne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Za január až október 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,0 % na 67,166 miliardy eur a celkový dovoz o 4,4 % na 66,112 miliardy eur.

Bratislava 9. decembra (TASR) - V októbri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,683 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,1 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 0,8 % na 7,314 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 368,7 milióna eur, teda bolo o 64,7 milióna eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Za január až október 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,0 % na 67,166 miliardy eur a celkový dovoz o 4,4 % na 66,112 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 1,054 miliardy eur, teda bolo o 1,423 miliardy eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až októbri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 0,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 % a medziročne vzrástol o 5,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až októbri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 8,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,5 % a medziročne vzrástol o 1,4 %.

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,4 % na celkovom vývoze a 50,1 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v októbri 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6,681 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,2 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 0,6 % na 6,506 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 174,3 milióna eur, teda bolo o 48,9 milióna eur vyššie ako v októbri 2018.

Saldo zahraničného obchodu SR za január až september bolo aktívne


V septembri 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 1,3 % na 7,018 miliardy eur a celkový dovoz o 6,7 % na 6,877 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 140,4 milióna eur. Saldo zahraničného obchodu za január až september 2019 bolo aktívne vo výške 685,5 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3,887 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,140 miliardy eur), Francúzskom (1,985 miliardy eur), Rakúskom (1,468 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,250 miliardy eur), Poľskom (1,109 miliardy eur), Talianskom (849,3 milióna eur), Španielskom (763,1 milióna eur), Maďarskom (726,1 milióna eur), Českou republikou (630,4 milióna eur) a Rumunskom (549,5 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (2,921 miliardy eur), Kórejskou republikou (2,915 miliardy eur), Ruskou federáciou (2,303 miliardy eur), Čínou (2,243 miliardy eur), Malajziou (334,6 milióna eur), Japonskom (292,5 milióna eur) a Taiwanom (274,5 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 59,483 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 2,3 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 1,3 %, Poľska o 1,6 %, Francúzska o 8,6 %, Maďarska o 8,9 %, Spojeného kráľovstva o 19,0 %, Spojených štátov amerických o 13,3 %, Rumunska o 4,3 % a Číny o 33,4 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 2,2 %, Rakúska o 1 %, Talianska o 20,7 %, Španielska o 2,1 %, Holandska o 5,2 % a Ruskej federácie o 6,9 %. Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 1,1 % - tvoril 84,3 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 1,5 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,9 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 58,798 miliardy eur pri medziročnom raste o 5 %. Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 6,4 % - tvoril 67,5 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 2,4 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,4 %.