< sekcia Ekonomika

Saldo zahraničného obchodu SR bolo za 10 mesiacov roka 2019 aktívne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4,415 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,471 miliardy eur), Francúzskom (2,217 miliardy eur) a Rakúskom (1,629 miliardy eur).

Bratislava 9. januára (TASR) - V októbri 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšil celkový vývoz tovaru o 1,9 % na 7,825 miliardy eur a celkový dovoz o 1,3 % na 7,468 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 357,2 milióna eur, teda bolo o 53,2 milióna eur vyššie ako v októbri 2018. Saldo zahraničného obchodu za január až október 2019 bolo aktívne v objeme 1,022 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4,415 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,471 miliardy eur), Francúzskom (2,217 miliardy eur), Rakúskom (1,629 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,36 miliardy eur), Poľskom (1,248 miliardy eur), Talianskom (934,1 milióna eur), Španielskom (919,4 milióna eur), Maďarskom (847,9 milióna eur), Českou republikou (734,8 milióna eur) a Rumunskom (634 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (3,361 miliardy eur), Kórejskou republikou (3,294 miliardy eur), Čínou (2,623 miliardy eur), Ruskou federáciou (2,519 miliardy eur), Malajziou (392 miliónov eur), Japonskom (323,7 milióna eur) a Taiwanom (313,9 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 67,307 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 2,2 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 1,3 %, Poľska o 0,6 %, Francúzska o 8,9 %, Maďarska o 8,8 %, Spojeného kráľovstva o 19,1 %, Spojených štátov amerických o 5,6 %, Rumunska o 3,3 % a Číny o 33,5 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 3,2 %, Rakúska o 1,4 %, Talianska o 19,3 %, Holandska o 3,6 % a Ruskej federácie o 5,9 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 1,1 % - tvoril 84,3 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 1,4 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,9 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 66,285 miliardy eur pri medziročnom raste o 4,6 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Českej republiky o 2,5 %, Číny o 8,8 %, Poľska o 6,3 %, Ruskej federácie o 1,8 %, Maďarska o 20,6 %, Francúzska o 15,2 %, Talianska o 0,2 % a Rakúska o 6,3 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 7 %, Kórejskej republiky o 4,8 %, a Vietnamu o 8,7 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 5,9 % - tvoril 67,3 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 2,1 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,4 %.

Saldo zahraničného obchodu SR bolo v novembri 2019 aktívne


V novembri 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 7,309 miliardy eur pri medziročnom poklese o 4,3 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 5,8 % na 7,152 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 157,6 milióna eur, teda bolo o 107,8 milióna eur vyššie ako v rovnakom období roka 2018. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.

Za január až november 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 zvýšil celkový vývoz tovaru o 1,6 % na 74,616 miliardy eur a celkový dovoz o 3,5 % na 73,437 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,179 miliardy eur, teda bolo o 1,347 miliardy eur nižšie ako v rovnakom období roku 2018.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až novembri 2019 oproti rovnakému obdobiu roku 2018 vzrástol o 0,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 % a medziročne vzrástol o 5,1 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až novembri 2019 oproti rovnakému obdobiu roka 2018 vzrástol o 6,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel 15,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,5 % a medziročne vzrástol o 0,4 %.

Najobchodovanejšia trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,7 % na celkovom vývoze a 50,6 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov v novembri 2019 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6,594 miliardy eur pri medziročnom poklese o 1,5 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 3 % na 6,445 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 149,6 milióna eur, teda o 95,9 milióna eur vyššie ako v novembri 2018.