Quantcast
< sekcia Ekonomika

Samospráva Partizánskeho hľadá dodávateľa prepravy kuchynského odpadu

Na snímke zberné odpadové koše v zbernom dvore počas zberu kuchynského odpadu z domácnost. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Náklady na zabezpečenie služby odhadla radnica na 78.495,12 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.

Partizánske 19. mája (TASR) - Samospráva Partizánskeho plánuje zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa prepravu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Spoločnosť hľadá prostredníctvom verejnej súťaže, náklady na zabezpečenie služby odhadla takmer na 80.000 eur.

Vybraná firma by mala zabezpečiť prepravu BRKO v objeme približne 500 ton ročne vo frekvencii dvakrát do týždňa v termíne od 1. júla tohto roka do 30. júna 2023. Pôvodcom odpadov budú domácnosti v bytových domoch na území mesta.

"Predmetom zákazky je manipulácia a preprava odpadu z veľkokapacitných tašiek a zo 120-litrových plastových nádob priamo na mieste ich dočasného uloženia na verejnom priestranstve. Dodávateľ zabezpečí prepravu odpadu a jeho následne zhodnocovanie v zariadení v súlade s platnými právnymi predpismi," priblížila samospráva v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Náklady na zabezpečenie služby odhadla radnica na 78.495,12 eura bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu.