Quantcast
< sekcia Ekonomika

Krajský súd v Žiline konštatoval, že G-komponent je nezákonný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa výrobcu elektrickej energie Jána Karabu je G-komponent nesystémový a z dlhodobého hľadiska likvidačný.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Krajský súd v Žiline v stredu (26.9.) svojím rozhodnutím potvrdil dve skoršie rozhodnutia Okresného súdu v Žiline v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy tzv. G-komponentu. Oznámila to v Bratislave na brífingu riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) Veronika Galeková za účasti Pavla Poláčka, advokáta zastupujúceho výrobcov, a Jána Karabu, výrobcu a člena SAPI.

"Včera (26.9.) padlo nezvrátiteľné a prelomové rozhodnutie v oblasti energetiky. Krajský súd v Žiline konštatoval, že poplatok, tzv. G-komponent, bol nezákonný a poškodzujúci. Súd viac-menej potvrdil to, čo sme tvrdili od zavedenia G-komponentu v roku 2013," povedala Galeková.

Upozornila, že vláda SR sa spolu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) práve v tomto čase rozhodla presadzovať spomínaný poplatok aj v novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) číslo 309 z roku 2009, ktorá v Národnej rade (NR) SR už prešla prvým čítaním.

"Dlhodobo a opakovane sme Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako predkladateľa tejto novely upozorňovali na nezrovnalosti, napríklad už len na to, že neexistuje žiadna analýza, ktorá by preukazovala oprávnenosť a zmysluplnosť takéhoto poplatku. Zároveň tiež na to, že jeho výška absolútne neodzrkadľuje skutočné náklady z jednoduchého dôvodu - distribučné spoločnosti nikdy nepreukázali, že im nejaké náklady a v akej výške vôbec vznikli," podčiarkla.

"V konečnom dôsledku aj za výsledok tohto rozhodnutia krajského súdu zaplatíme my všetci ako spotrebitelia. Nie je teraz ten správny čas začať hovoriť o hmotnej zodpovednosti regulátora (ÚRSO, pozn. TASR)? Kedy si regulátor začne konečne plniť svoju základnú funkciu? Jeho úlohou je vytvárať rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Je prirodzené, že investor by nepodnikal v tejto oblasti, keby nemal zisk. Úrad musí preto vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale tak, aby na to spotrebiteľ nedoplácal alebo, inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany," vyjadrila sa.

G-komponent podľa Galekovej v Českej republike nikdy zavedený nebol, v Maďarsku sa nehovorí o prístupe, ale o poplatkoch za pripojenie, ktoré sú založené na skutočných nákladoch, v Poľsku opätovne žiadne poplatky za prenos a rozvod elektriny stanovené neboli, iba za pripojenie. "Ak sa pozrieme mimo krajín V4, tak napríklad ani Rakúsko nezaviedlo poplatky za prenos, pripojovacie poplatky sa platia iba raz," poznamenala.

"Dôrazne preto apelujeme na poslancov NR SR, aby nepodporili v novele zákona 309 z roku 2009 ustanovenia týkajúce sa G-komponentu a nepodporovali tak aj naďalej stav nezákonnosti a vytvárania netransparentného prostredia v energetike na Slovensku," zdôraznila.

"Žiadame ich, aby rešpektovali nález ústavného súdu z roku 2016, rozhodnutia okresných súdov a aktuálne aj Krajského súdu v Žiline. Rovnako žiadame MH SR, aby využilo možnosti predkladateľa a reagovalo na rozsudok krajského súdu a G-komponent z navrhovanej úpravy odstránilo. Úlohou MH SR je predsa chrániť záujmy štátu, teda nás všetkých, a predchádzať ďalším škodám, ktoré by výrobcom takto prijatou úpravou vznikli. Zároveň je jasné, že ďalšie súdne spory, ak takto nastavený G-komponent ostane, budú len pribúdať. Naše záujmy budeme dôsledne chrániť súdnou cestou aj naďalej," upozornila.

SAPI podľa Galekovej žiada tiež poslancov NR SR, MH SR a ÚRSO, aby konečne prestali diskriminovať domácich výrobcov elektrickej energie a nelikvidovali zelenú energetiku v SR, ktorá chráni životné prostredie a pomáha plniť medzinárodné záväzky štátu.

"Rozhodnutie krajského súdu je kľúčové. Nie je možné sa voči nemu odvolať. Po doručení sa rozhodnutie stáva právoplatným. A po márnom uplynutí lehoty na plnenie je možné pristúpiť k výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekúcie," spresnil Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá zastupovala výrobcov elektriny z OZE.

"Predpokladám, že rozhodnutie Krajského súdu v Žiline bude mať vplyv aj na spory na ostatných súdoch. Konania proti jednotlivým distribučným spoločnostiam sa môžu v detailoch líšiť, podstata však ostáva stále rovnaká. Distribučné spoločnosti musia neoprávnene vyberaný G-komponent vrátiť," zdôraznil Poláček.

Podľa výrobcu elektrickej energie Jána Karabu je G-komponent nesystémový a z dlhodobého hľadiska likvidačný. "G-komponent je v podstate daň za zelenú elektrinu. Celá Európa sa uberá trendom zelenej energie, no na Slovensku sa jej výrobcovia postupne likvidujú. Tento nezákonný poplatok je toho jasným príkladom," povedal Ján Karaba, ktorého spoločnosť uspela pred krajským súdom.

Galeková pripomenula, že ÚRSO svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny alebo či takýto prístup do sústavy využívali.

Riaditeľka SAPI dodala, že v roku 2016 Ústavný súd SR zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom elektriny ukladala povinnosť platiť G-komponent. Podľa ústavného súdu je neústavné, aby výrobcovia boli povinní takúto platbu platiť, keď nemajú uzatvorenú osobitnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, v ktorej sa k jej úhrade zaviazali. Aj napriek rozhodnutiu ústavného súdu distribučné spoločnosti nielenže neústavne vyberané platby doteraz nevrátili, ale vyberajú ich aj naďalej.

ÚRSO nekomentuje vyjadrenia lobistických skupín, ani rozhodnutie súduÚrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako odborný úrad nekomentuje vyjadrenia lobistických skupín a nemôže komentovať ani aktuálne rozhodnutie súdu, pretože nebol ani účastníkom tohto súdneho konania. Uviedol to pre TASR Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO, v reakcii na brífing Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI).

Riaditeľka SAPI Veronika Galeková za účasti Pavla Poláčka, advokáta zastupujúceho výrobcov, a Jána Karabu, výrobcu a člena SAPI v Bratislave pred sídlom ÚRSO oznámila, že Krajský súd v Žiline v stredu (26.9.) svojím rozhodnutím potvrdil dve skoršie rozhodnutia Okresného súdu v Žiline v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy tzv. G-komponentu. "Včera (26.9.) padlo nezvrátiteľné a prelomové rozhodnutie v oblasti energetiky. Krajský súd v Žiline konštatoval, že poplatok, tzv. G-komponent, bol nezákonný a poškodzujúci. Súd viac-menej potvrdil to, čo sme tvrdili od zavedenia G-komponentu v roku 2013," povedala vo štvrtok Galeková.

ÚRSO podľa Igaza upozorňuje, že rozhodnutie Ústavného súdu SR v minulosti v žiadnom prípade nespochybnilo zavedenie tohto solidárneho poplatku za prístup do distribučnej sústavy, ani jeho legitimitu, ako to tvrdia niektorí podnikatelia vo fotovoltike. "Títo podnikatelia, hoci poberajú desiatky miliónov eur ako podporu od štátu, na čo sa im skladajú všetky slovenské domácnosti v účtoch za elektrinu, sa takto snažia v záujme svojho zisku preniesť na plecia bežných ľudí ďalších 30 miliónov eur," zdôraznil Igaz.

"Úrad zdôrazňuje, že Ústavný súd SR v minulosti rozhodol, že v rozpore s Ústavou SR je iba jedno ustanovenie z príslušnej vyhlášky úradu, čo úrad v plnej miere rešpektoval a z vyhlášky ho odstránil. Ďalšie obchodné vzťahy účastníkov trhu v tomto prípade nie sú v kompetencii úradu," podčiarkol hovorca regulačného úradu.

Samotný solidárny poplatok za prístup do distribučnej sústavy bol podľa Igaza zavedený v súlade s platným nariadením Európskej komisie číslo 838 z roku 2010. "Slovensko nie je ani zďaleka jediná krajina, kde takýto poplatok platí. Súčasná situácia vznikla preto, lebo časť podnikateľov vyrábajúcich elektrinu a poberajúcich za to podporu od štátu, sa snažila využiť nedostatky v legislatíve a vyhnúť sa tomuto solidárnemu poplatku. A to napriek tomu, že distribučnú sústavu využívajú," poznamenal.

Ostatní výrobcovia elektriny a najmä bežní odberatelia elektriny túto solidárnu platbu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pritom podľa Igazových slov riadne platia. "Úrad odmieta, aby namiesto týchto podnikateľov, ktorí sa solidárnej platbe chcú vyhnúť, niesli náklady za distribúciu elektriny na svojich pleciach bežné slovenské domácnosti v konečnej cene elektriny," dodal hovorca ÚRSO.