< sekcia Ekonomika

SARIO prenieslo prepájanie firiem počas pandémie do online priestoru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Agentúra podľa jej generálneho riaditeľa Róberta Šimončiča chápe prepájanie súkromného a akademického sektora ako dôležitý prvok v kvalitatívnom raste našej ekonomiky.

Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pokračuje v projekte „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0“, ktorý pre pandémiu nového koronavírusu preniesla online priestoru. Do projektu sa v druhej fáze zapojilo šesť celoslovenských fakúlt a 23 zahraničných investorov a slovenských firiem, informovala v pondelok SARIO.

Agentúra získala od firiem 125 ponúk na spoluprácu pre fakulty vo forme tém záverečných prác, ponúk stáží a návrhov na spoločné výskumno–vývojové projekty a vytvorila z nich katalóg ponúk firiem na spoluprácu s univerzitami. „Napriek pandémii agentúra SARIO okamžite zareagovala a preniesla tieto podujatia do online sveta, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom,“ uviedla projektová manažérka SARIO Renáta Pozdechová.

Online kontakt firiem sa už úspešne realizoval s Materiálovotechnologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity (STU) Bratislava v Trnave, Fakultou výrobných technológií v Prešove a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Nasledovať budú ďalšie online podujatia s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity (UNIZA) v Žiline, s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a Technickou fakultou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

Agentúra podľa jej generálneho riaditeľa Róberta Šimončiča chápe prepájanie súkromného a akademického sektora ako dôležitý prvok v kvalitatívnom raste našej ekonomiky. "Bolo logickým riešením vytvoriť platformu na prepojenie našich bohatých kontaktov v súkromnej i akademickej sfére a sme veľmi radi, že sa nám darí reagovať i na aktuálnu situáciu a koordinovať tieto aktivity online," povedal Šimončič.