< sekcia Ekonomika

SaS chce zrušiť oslobodenie uhlia na energetické účely od dane

Na archívnej snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík (vpravo) a členovia strany SaS. Foto: TASR - Oliver Andráš

Poslanci okrem zrušenia oslobodenia od dane navrhujú aj vylúčiť možnosť započítania spotrebnej dane z uhlia používaného na energetické účely do ceny uhlia dodávaného konečnému spotrebiteľovi uhlia.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Opoziční poslanci SaS Karol Galek a Anna Zemanová navrhujú zrušiť oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia vzťahujúce sa na jeho používanie na energetické účely, teda na výrobu elektriny a na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Galek predložil pozmeňujúci návrh k novele zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Galek uviedol, že s týmto návrhom prichádzajú preto, že Slovensko prijalo záväzky v oblasti boja proti klimatickým zmenám s cieľom prechodu na nízkouhlíkovú energetiku. Podľa Galeka by poslanci mali jeho návrh podporiť aj v záujme rozpočtu Slovenskej republiky.

Poslanci okrem zrušenia oslobodenia od dane navrhujú aj vylúčiť možnosť započítania spotrebnej dane z uhlia používaného na energetické účely do ceny uhlia dodávaného konečnému spotrebiteľovi uhlia. "Z tohto istého dôvodu sa navrhuje do zákona doplniť aj nový článok, ktorým sa náklady regulovaných subjektov v energetike spojené s obstarávaním energií, surovín a technologických hmôt, zodpovedajúce spotrebnej dani z uhlia, vylúčia z okruhu ekonomicky oprávnených nákladov započítateľných do cien určovaných a schvaľovaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví," dodal Galek.

Zemanová ho doplnila s tým, že ak by sa prijal ich pozmeňujúci návrh, Slovensko by tým ukázalo, že má snahu a vôľu ukončiť podporu výroby energie z uhlia.

Hlavným cieľom novely zákona je podľa rezortu financií zefektívnenie boja proti daňovým únikom na energetických komoditách. Okrem toho sa má zvýšiť právna istota ekonomických subjektov, ako i správcu spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.