< sekcia Ekonomika

Šefčovič: Návrhy národných plánov o energetike nie sú dostatočné

Na archívnej snímke Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Martin Baumann

Podpredseda EK pre energetickú úniu M. Šefčovič v správe uviedol, že prostredníctvom prvých národných plánov v oblasti energetiky a klímy preniká problematika energetickej únie na národnú úroveň.

Brusel 18. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila posúdenie návrhov plánov členských štátov na dosiahnutie cieľov Európskej únie (EÚ) v oblasti energetickej únie, a najmä dohodnutých cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy na rok 2030.

V posúdení EK sa konštatuje, že národné plány dokazujú, že bolo vyvinuté značné úsilie, ale sú viaceré oblasti, v ktorých existuje priestor na zlepšenie, najmä pokiaľ ide o cielenú politiku zameranú na dosiahnutie cieľov stanovených na rok 2030 a zabezpečenie smerovania Únie ku klimatickej neutralite v dlhodobejšom horizonte. EÚ je prvou veľkou ekonomikou sveta, ktorá zaviedla právne záväzný rámec na splnenie svojich záväzkov podľa parížskej klimatickej dohody. Jej členské štáty po prvý raz vypracovali návrhy integrovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy (NPEK). Podľa eurokomisie tieto plány sú však nedostatočné tak z hľadiska ich príspevku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj energetickej efektívnosti. Dosiahnutie celkových cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky si bude vyžadovať kolektívne zvýšenie úsilia.

Podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v správe pre médiá uviedol, že prostredníctvom prvých národných plánov v oblasti energetiky a klímy preniká problematika energetickej únie na národnú úroveň.

"Všetky členské štáty rovnako ako EÚ vypracúvajú politiky zamerané na transformáciu v oblasti klímy a energetiky integrovaným spôsobom a s desaťročným výhľadom. Všetky členské štáty dodali v pomerne krátkom čase pôsobivé návrhy. Žiadny z návrhov však nie je perfektný," opísal situáciu Šefčovič.

Slovenský eurokomisár dodal, že konečné plány je potrebné predložiť do konca tohto roka, pričom odporúčania eurokomisie ukazujú, kde je potrebné vynaložiť viac úsilia - niekde sú potrebné vyššie ambície, inde je potrebné bližšie rozpracovať politiku, lepšie špecifikovať investičné potreby alebo klásť väčší dôraz na sociálnu spravodlivosť.

Eurokomisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Caňete pripomenul, že vlani v novembri EK navrhla, aby sa Európska únia do roku 2050 stala neutrálnou z hľadiska klímy. "Ukázali sme, ako možno napredovať, a zároveň sme sa postavili na čelo tohto procesu. Je potešujúce vidieť, že čím ďalej, tým viac členských štátov nasleduje náš príklad a pracuje na dosiahnutí tohto cieľa. Preštudoval som návrhy národných plánov a je nepochybné, že členské štáty vynaložili v tejto oblasti značné úsilie. Konečné plány však musia byť ešte ambicióznejšie, aby sa EÚ dostala na správnu cestu v boji proti zmene klímy a pri modernizácii nášho hospodárstva," uviedol komisár.

Komisia sa vo svojej analýze návrhov národných plánov zamerala na ich súhrnný príspevok k dosiahnutiu cieľov EÚ v rámci energetickej únie a jej cieľov na rok 2030. Návrhy NPEK sú v ich súčasnej podobe nedostatočné tak z hľadiska ich príspevku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ako aj energetickej efektívnosti. V prípade obnoviteľných zdrojov energie by rozdiel mohol dosahovať až 1,6 percentuálneho bodu (pb). Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, rozdiel môže predstavovať až 6,2 pb (pri zohľadnení spotreby primárnej energie) alebo 6 pb (pri zohľadnení konečnej spotreby energie).

Členské štáty majú teraz šesť mesiacov na to, aby zvýšili ambície na národnej úrovni. Národné plány by mali zabezpečiť jasnosť a predvídateľnosť pre podniky a finančný sektor s cieľom stimulovať potrebné súkromné investície. Zároveň členským štátom uľahčia programovanie financovania v rámci budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

Podľa právnych predpisov EÚ týkajúcich sa energetickej únie musia členské štáty náležite zohľadniť odporúčania EK alebo verejne zdôvodniť, prečo tak neurobili. Členské štáty sú povinné zapojiť do vypracúvania konečných plánov verejnosť a tieto plány predložiť do konca tohto roka. Termín na predloženie konečných plánov je 31. december 2019.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)