< sekcia Ekonomika

SEPS plánuje v roku 2016 vynaložiť na investície 86,7 milióna eur

SEPS Foto: SEPS

V roku 2015 preinvestovala akciová spoločnosť SEPS 97,8 milióna eur.

Bratislava 6. januára (TASR) - Spoločnosť Slovenská prenosová elektrizačná sústava (SEPS) plánuje v tomto roku na realizáciu investičných akcií vynaložiť celkovo 86,7 milióna eur. Uviedol to pre TASR vedúci odboru komunikácie SEPS Norbert Deák.

"Aj v roku 2016 bude objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou pokračovanie realizácie súboru stavieb Vedenie 2x400 kilovoltov (kV) Gabčíkovo - Veľký Ďur. Celý súbor stavieb plánujeme ukončiť v závere roku 2016," priblížil.

Ďalšou významnou investičnou akciou, ktorá sa začne v roku 2016, bude podľa neho inovácia riadiaceho a informačného systému Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline, ktorá sa týka dispečerského riadenia energetiky, záložného dispečerského centra v Bratislave a tréningového systému operátorov dispečerského centra.

V roku 2016 plánuje SEPS aj prípravné práce pre výber zhotoviteľov pre súbor stavieb Transformácia 400/100 kV Bystričany, ktorý zahrnuje vybudovanie novej rozvodne 400 kV v elektrickej stanici Bystričany, rozšírenie 400 kV rozvodne Horná Ždaňa a Križovany vrátane vybudovania nových vedení 2x400 kV medzi týmito rozvodňami. "Súbor stavieb bude z veľkej časti financovaný z prostriedkov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia jadrovej elektrárne V1 Bohunice (BIDSF)," informoval Deák.

V roku 2015 podľa Deáka preinvestovala akciová spoločnosť SEPS 97,8 milióna eur. Najvýznamnejšou investičnou akciou v roku 2015 bola pokračujúca realizácia súboru stavieb Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur, v rámci ktorého sa buduje dvojité vedenie medzi novobudovanou spínacou stanicou Gabčíkovo a rozvodňou Veľký Ďur. "Realizáciou týchto stavieb sa zvýšia prenosové schopnosti, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 400 kV siete a priamo sa spoja dva uzly prenosovej sústavy, do ktorých sú vyvedené významné zdroje elektrickej energie – vodná elektráreň Gabčíkovo a jadrová elektráreň Mochovce," poznamenal.

V roku 2015 spoločnosť tiež ukončila stavebno-montážne práce, ktorých predmetom bola rekonštrukcia technologického zariadenia za účelom zabezpečenia diaľkového riadenia vrátane doplnenia druhého transformátora 400/110 kV v elektrickej stanici Stupava. "Tento investičný projekt zvýšil bezpečnosť a spoľahlivosť napájania hlavného mesta SR a jeho okolia elektrickou energiou," podčiarkol.

Ďalšou významnou investičnou akciou ukončenou v roku 2015 bola rekonštrukcia elektrickej stanice Rimavská Sobota, spojená s výmenou transformátora, čím sa zvýšila bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky v elektrickej stanici a zabezpečila sa aj bezobslužná prevádzka a diaľkové riadenie z centrálneho dispečingu v Žiline.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava, vznikla 21. januára 2002 a pôsobí ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR. Jej poslaním je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj. Cieľom SEPS je zabezpečiť udržateľnú a kvalitnú dodávku elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelnú prevádzku so susednými prenosovými sústavami.