Quantcast
< sekcia Ekonomika

SEPS vyskúšala štart elektrárne v J.Bohuniciach elektrinou z Gabčíkova

Jaslovské Bohunice. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Počas skúšky neboli podľa SEPS porušené žiadne kritériá jadrovej bezpečnosti.

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS), v spolupráci so Slovenskými elektrárňami (SE), Vodohospodárskou výstavbou a Západoslovenskou distribučnou (ZSD) uskutočnila v sobotu (14. 5.) reálny test stavu energetickej núdze. Ten simuloval masívny výpadok elektriny v západnej časti Slovenska. Test bol vykonaný v oddelenej časti elektrickej sústavy medzi Vodnou elektrárňou Gabčíkovo a systémovou elektrárňou, ktorej bude v prípade potreby poskytnuté napätie na naštartovanie z tmy - Atómovou elektrárňou Bohunice V2, informovala v pondelok SEPS.

"Skúška simulovala stav čo najbližší reálnej poruche typu blackout, vrátane prechodu elektrických staníc 400 kilovolt (kV) a 110 kV do núdzového režimu a preverenia náhradného komunikačného systému," uviedla SEPS. Trasa pre dodávku napätia viedla cez 110 kV vedenia spoločnosti ZSD a cez 400 kV zariadenia spoločnosti SEPS. Skúška bola úspešná, všetky zariadenia boli pripojené podľa pôvodného plánu a dodržali sa i všetky limity prevádzkovej bezpečnosti.

Počas skúšky neboli podľa SEPS porušené žiadne kritériá jadrovej bezpečnosti. "Teraz nastáva čas analyzovať zaznamenané údaje z monitorovania a následne vyhodnotiť komplexne priebeh skúšky. Tento proces odhadujeme na niekoľko mesiacov, pretože sme získali enormné množstvo údajov z monitoringu," dodala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová. Analýzy anomálií a porovnávanie situácií, ktoré sa v bežnej prevádzke neobjavujú, si vyžadujú aj teoretickú prípravu. To zvyšuje odbornú úroveň expertov podieľajúcich sa na skúške.

Získané poznatky budú slúžiť nielen pre dispečerov prevádzkovateľa prenosovej sústavy - Slovenského elektroenergetického dispečingu, ale aj pre manipulantov a dispečingy všetkých dotknutých strán, počnúc elektrárňou zabezpečujúcou napätie (poskytovateľ podpornej služby "Štart z tmy"), cez prevádzkovateľov distribučných sústav až po systémovú elektráreň.