< sekcia Ekonomika

SES Tlmače odpredá časť podniku Tatravagónke Poprad

Na snímke administratívna budova SES, a.s., Tlmače. Foto: TASR - Ľudovít Drmlík

Akciová spoločnosť SES a dcérska spoločnosť SES INSPEKT budú ďalej pôsobiť v areáli v Tlmačoch v prenajatých priestoroch.

Tlmače 26. júla (TASR) – Vedenie akciovej spoločnosti Slovenské energetické strojárne (SES) Tlmače rozhodlo o ukončení vlastnej výrobnej činnosti a prijalo rozhodnutie odpredať časť podniku spoločnosti Tatravagónka Poprad, a. s. Odpredaj zahŕňa všetok majetok vo výrobnom areáli, ako sú nehnuteľnosti, pozemky, výrobné technológie vrátane administratívnej budovy, potvrdil generálny riaditeľ SES, a. s., Tlmače Martin Paštika.

Akciová spoločnosť SES a dcérska spoločnosť SES INSPEKT budú ďalej pôsobiť v areáli v Tlmačoch v prenajatých priestoroch. V rámci predaja časti podniku dôjde aj k prevodu zhruba 150 bývalých zamestnancov SES, a. s., Tlmače na nového zamestnávateľa, spoločnosť Tatravagónka Tlmače, s. r. o. „Časový predpoklad dokončenia tejto transakcie je do konca júla tohto roka,“ uviedol Paštika. Zámerom nového vlastníka výrobného areálu v Tlmačoch je začatie výroby pre železničnú dopravu, čo môže priniesť ďalšie nové pracovné miesta v miestnom regióne.

Podľa slov generálneho riaditeľa SES, a. s., musela firma reagovať na vzniknutú situáciu, keď došlo k úplnému zastaveniu investícií v klasickej energetike. Investície do spaľovania fosílnych palív, najmä uhlia, boli ukončené a pri nových plánovaných projektoch na spaľovanie plynu a energetické využitie odpadu dochádza k časovému posunu. „Reálne tento trh už neexistuje a nové investície do spaľovania plynu a odpadu sa posúvajú v čase. Ak chceme prežiť, tak sa musíme zmenšiť, ale pritom udržať a ďalej rozvíjať know-how firmy,“ povedal Paštika.

Manažment SES, a. s., rozhodol o nastavení nového organizačného konceptu - biznis modelu fungovania firmy, ktorý bude zabezpečovať vlastnými zdrojmi engineering, riadenie projektov a potrebnú výrobu na realizáciu projektov si zabezpečí cez externé výrobné kapacity. Tento koncept by mal umožniť udržať konkurencieschopnosť firmy a firma bude schopná využiť a ďalej rozvíjať svoje know-how v energetickom strojárenstve. "Vidíme príležitosti v spaľovaní plynu, odpadu, kde môžeme využiť naše know-how, ale musíme sa toho dožiť a správne nastaviť nákladovú štruktúru firmy,“ uviedol Paštika.

V súčasnosti firma SES, a. s., Tlmače dokončuje výstavbu elektrárne CTE Máximo Gómez – Mariel na Kube s výkonom 100 MW, realizuje dodávky technológie na modernizáciu bloku B2 v elektrárni Chvaletice v Českej republike a dokončuje tepláreň Budapest Erőmű v Maďarsku. V minulom roku skončila rozsiahlu denitrifikáciu troch kotlov v elektrárni Třebovice v ČR. Majoritným akcionárom SES, a. s., Tlmače je od roku 2017 spoločnosť EP Industries.