< sekcia Ekonomika

Sezónne zamestnávanie by sa mohlo zjednodušiť, navrhuje to Sme rodina

Na archívnej snímke poslanec hnutia Sme rodina Jaroslav Karahuta. Foto: TASR - Jakub Kotian

Pre takého zamestnanca však v podobe odvodovej odpočítateľnej položky navrhujú výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Bratislava 15. januára (TASR) – Zamestnávanie pracovníkov na vymedzené sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu by sa mohlo zjednodušiť. Zároveň by sa mohli znížiť mzdové náklady s tým súvisiace. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú na februárovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Sme rodina Jaroslav Karahuta a Jozef Lukáč.

Dosiahnuť to chcú aj prostredníctvom výnimky z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti formou odvodovej odpočítateľnej položky pri výkone sezónnej práce v sume ustanovenej podľa zákona o sociálnom poistení.

Poslanci navrhujú, aby fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce bola od vzniku tohto právneho vzťahu povinne poistená na všetky poistenia zamestnanca. "Týmto sa zabezpečí zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľa pri prihlasovaní a odhlasovaní tohto zamestnanca," konštatujú predkladatelia.

Pre takého zamestnanca však v podobe odvodovej odpočítateľnej položky navrhujú výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Jej suma sa navrhuje vo výške 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. "Ak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce zamestnanec dosiahne mesačný príjem v sume rovnej alebo nižšej, ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, nebude on ani jeho zamestnávateľ platiť poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti," priblížili poslanci. Zamestnanec a zamestnávateľ by z tohto príjmu platili poistné na nemocenské poistenie a poistné na invalidné poistenie, zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie, poistné na garančné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.

Ak z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce dosiahne zamestnanec mesačný príjem v sume vyššej, ako je navrhovaná odvodová odpočítateľná položka, poistné na starobné poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti by platil zamestnanec, ale aj jeho zamestnávateľ len zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odvodovou odpočítateľnou položkou.

Vzhľadom na to, že poistenec by mal v tomto prípade výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti v podobe odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci, obdobia poistenia, počas ktorých nebude platiť poistné, sa podľa návrhu nebudú hodnotiť na nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a súvisiace pozostalostné dôchodky a na dávku v nezamestnanosti. Za tieto obdobia poistenia by tak poistenec, respektíve jeho pozostalí nemali mať nárok na uvedené dávky.