< sekcia Ekonomika

SIEA: Klaster Košice IT Valley obhájil zlatý certifikát

Na archívnej snímke interiér spoločnosti IT Valley v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

V tomto roku bolo na Slovensku okrem klastra Košice IT Valley celkovo certifikovaných ďalších deväť klastrových organizácií na bronzový certifikát.

Košice 7. decembra (TASR) - Klaster Košice IT Valley obhájil certifikát zlatej excelencie, ktorý udeľuje Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Naďalej je tak jediným zlatým klastrom na území Slovenska. Zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) o tom TASR informoval Stanislav Jurikovič. Certifikát podľa neho predstavuje vstupenku klastrovej organizácie do prestížnej spoločnosti európskych klastrov a preukazuje vysokú profesionalitu procesov riadenia. Zlatý certifikát má aktuálne 119 klastrov z 18 krajín sveta.

Klaster Košice IT Valley ho prvýkrát získal v roku 2015. V tom čase bol prvým držiteľom zlatého certifikátu v strednej Európe a stal sa jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 53 členov a medzi jeho hlavné činnosti patria podpora inovácií, príprava a implementácia vedecko-výskumných projektov, rozvoj internej spolupráce členov s inými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni, motivácia detí a mládeže vo vzťahu k informačným technológiám a robotike a ďalšie aktivity v oblasti informačného transferu.

Získanie zlatého certifikátu je náročný proces. Vyžaduje si kvalitné fungovanie klastrovej organizácie počas celého obdobia od posledného hodnotenia, teda dva roky. Som rád, že IT Valley dokázal svoje hodnotenie obhájiť, a verím, že ukázal cestu ďalším slovenským klastrom, že je možné hrať prvú európsku klastrovú ligu,“ uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA, ktorá sa dlhodobo zaoberá podporou rozvoja klastrov vrátane ich certifikácie.

V rámci udeľovania zlatých odznakov excelencie sa hodnotí 31 kvalitatívnych indikátorov najmä z oblasti manažmentu, vnútornej štruktúry, klastrovej stratégie, medzinárodných aktivít, finančného riadenia, poskytovaných služieb, výstupov v oblasti výskumno-vývojových aktivít, spolupráce so školami a univerzitami a ďalšie. Na základe spracovanej správy dvomi expertmi ESCA o udelení rozhoduje skupina, v ktorej je zastúpených 29 expertov z 11 krajín.

V tomto roku bolo na Slovensku okrem klastra Košice IT Valley celkovo certifikovaných ďalších deväť klastrových organizácií na bronzový certifikát.