Quantcast
< sekcia Ekonomika

Signatári verejne podporujú Národnú stratégiu pre výskum a inovácie

Ilustračná fotka. Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenská ekonomika podľa signatárov čelí štrukturálnej kríze

Bratislava 24. novembra (TASR) - Viacerí signatári vyjadrujú v otvorenom liste verejnú podporu pripravovanej Národnej stratégii pre výskum, vývoj a inovácie. Tú adresovali najvyšším ústavným činiteľom, ako aj predstaviteľom parlamentu a vlády SR.

Slovenská ekonomika podľa signatárov čelí štrukturálnej kríze. "Ako krajina výrazne zaostávame za priemerom Európy prakticky vo všetkých ukazovateľoch vedeckej a inovačnej výkonnosti. Negatívne dosahy týchto indikátorov sa v praxi prejavujú v kvalite pracovnej sily, schopnostiach firiem inovovať, ale aj medzinárodnom porovnaní slovenských akademických a vedecko-výskumných inštitúcií. Ak Slovensko v krátkom čase neprijme zásadné štrukturálne reformy v oblasti vedy, výskumu a inovácií, konkurencieschopnosť krajiny bude klesať a prejaví sa aj v poklese životnej úrovne," uviedli v otvorenom liste jeho signatári.

"Z tohto dôvodu považujeme za potrebné vyjadriť našu verejnú podporu pripravovanej Národnej stratégii pre výskum, vývoj a inovácie, ako aj podporu celej reforme tejto oblasti na Slovensku. Tento dokument má po dlhej dobe potenciál prispieť k zmene smerovania našej ekonomiky," podčiarkli.

Stratégii vyjadrujú podporu, pretože podľa nich správne pomenúva slabé miesta systému podpory vedy, výskumu, vývoja a inovácií. Slovensko podľa signatárov patrí medzi krajiny s najväčším odlevom talentu v Európe, preto považujú za kľúčové, aby vytvorilo podmienky na návrat špičkových slovenských vedcov a profesionálov zo zahraničia.

Dodali, že dokument pomenúva dôležitosť regionálnych inovačných ekosystémov ako motora regionálneho rozvoja. Stratégia ako prvý verejný strategický dokument podľa nich jasne pomenúva sociálne inovácie ako funkčný spôsob riešenia komplexných spoločenských problémov.

Signatármi otvoreného listu sú Mária Bieliková (generálna riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií), Gabriel Galgóci (prezident Americkej obchodnej komory v SR), Juraj Girman (predseda správnej rady Košice IT Valley), Michal Kardoš (výkonný riaditeľ SAPIE), Palo Luka (prevádzkový riaditeľ ESET), Marián Porvažník (ambasádor Za inovatívne Slovensko) a Pavol Šajgalík (predseda Slovenskej akadémie vied).