< sekcia Ekonomika

Širokorozchodná je výhodná, ak bude prekladisko tovarov na Slovensku

Ilustračné foto Foto: TASR

Tvrdí to výkonný riaditeľ Dunajského vedomostného klastra Peter Poláček.

Bratislava 7. septembra (TASR) - Predĺženie širokorozchodnej železnice z Košíc do Viedne má patriť k projektom, ktoré vytvoria hospodárske prepojenia území medzi Tichým a Atlantickým oceánom. Z pohľadu Slovenska je zaujímavé, ak sa dosiahne vybudovanie kombinovaného terminálu s prístupom k Dunaju, a tak, aby sa dosiahlo prekladanie kontajnerovej dopravy na našom území v smere sever-juh. Povedal pre TASR výkonný riaditeľ Dunajského vedomostného klastra Peter Poláček.

"Konkrétne môže ísť o dvojicu terminálov Komárno-Eisenstadt s tým, že trasa by bola vedená cez územie Maďarska. Tento variant podporuje aj skutočnosť, že mestá Komárno a Komárom majú zosúladené svoje územné plány. Komárno má možnosť rozvoja nákladnej dopravy a je umiestnené v strategickej polohe na Dunaji," zdôraznil Poláček.

V predchádzajúcej štúdii k výhodnosti širokorozchodnej železnice z roku 2011 mal kľúčovú úlohu len jeden terminál vo Viedni. "V štúdii, ktorú vypracoval Roland Berger sa predpokladalo, že sa doňho presunú nielen nové výkony pri preprave tovarov z Ázie, ale čiastočne aj výkony z prekladísk v Čiernej nad Tisou a v Dobrej," povedala pre TASR šéfredaktorka Železničnej revue Desana Mertinková.

Viedeň ani Bratislava nie sú úplne vhodné lokality pre budúce terminály. "Mesto Bratislava je z pohľadu akejkoľvek budúcej nákladnej dopravy do budúcnosti nepriechodné, a jeho zapojenie do nákladných dopravných koridorov je z pohľadu budúceho rozvoja Slovenska kontraproduktívne," zdôraznil Poláček.

Dva hlavné terminály považuje za vhodné riešenie do budúcnosti aj Jana Martinková z advokátskej kancelárie Advocatus Martinková. "Je to dôležité z hľadiska diverzifikácie rizík ako sú energetické výpadky, prírodné pohromy alebo nehody. Preto je dôležité, aby nebol jeden hlavný terminál, ale minimálne dva, z toho jeden na Slovensku. Okrem súčasného v Čiernej nad Tisou, by to bolo najlepšie v koridore Komárna alebo Gabčíkova, či Bratislavy, pričom terminál v Komárne nemusí znamenať aj trasovanie cez Maďarsko. Toto riešenie teda nie je vhodné len z hľadiska záujmov Slovenska, ale i v záujme celého projektu," dodala pre TASR Jana Martinková.

Rizikom celého projektu širokorozchodnej však môže byť oblasť financovania. "Nová trať sa má dokončiť v roku 2024 a jej cena sa môže dovtedy vyšplhať na 9 miliárd eur. So 6 miliardami eur sa uvažovalo pri cenovej úrovni v roku 2010. Asi 400 kilometrov novej trate má viesť cez Slovensko, ktoré okrem toho bude musieť zrekonštruovať aj existujúcu širokorozchodnú trať z Maťoviec do Hanisky pri Košiciach v dĺžke asi 90 kilometrov. To určite nezaplatia ani Rakúšania, ani Rusi, ani Ukrajinci. Bez dotácií sa nezaobíde ani údržba a prevádzka novej trate," upozornila Desana Mertinková.

V súčasnosti sa stále realizuje verejné obstarávania na štúdiu realizovateľnosti predĺženia širokorozchodnej železnice z Košíc do Viedne. Vyhlásila ho viedenská spoločnosť Breitspur Planungsgesellschaft, ktorú spoločne riadia rakúska, ukrajinská, ruská a slovenská železničná spoločnosť. Súťaž sa riadi podľa rakúskych legislatívnych pravidiel a oznámenie o nej sa objavilo aj v európskom vestníku verejného obstarávania.

Štúdia realizovateľnosti má posúdiť projekt predĺženia širokorozchodnej železnice v rozsahu dokumentácie pre strategické posúdenie vplyvov na životné prostredie, dokumentácie pre stavebný zámer, ako aj časti dokumentácie pre územné rozhodnutie.