Quantcast
< sekcia Ekonomika

SK8 považujem za neefektívne tvoriť ďalší mechanizmus výberu projektov

Na snímke zľava podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ZSK) Peter Dobeš, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, predseda TTSK Jozef Viskupič, predseda TSK Jaroslav Baška, predseda BBSK Ján Lunter, podpredseda NSK Marián Kéry a predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský počas stretnutia predsedov samosprávnych krajov SK8. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Združenie si myslí, že zloženie jednotlivých komôr rád partnerstva má vysokú relevanciu a komplexnosť na to, aby rozhodovali o projektoch efektívne a cielili investície tam, kde sú naozaj potrebné.

Bratislava 22. decembra (TASR) - Predsedovia samosprávnych krajov považujú za neefektívne tvoriť ďalší mechanizmus výberu projektov. V zmysle čo najefektívnejšieho prerozdelenia alokácií jednotlivých komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR Združenie samosprávnych krajov SK8 požaduje, aby implementácia investícií z tohto finančného mechanizmu vychádzala z projektových zásobníkov integrovaných územných stratégií jednotlivých krajov. Informoval o tom predseda združenia Jozef Viskupič.

Predsedovia krajov majú za to, že vďaka viac ako dvojročnej práci na príprave integrovaných územných stratégií, ktoré zahŕňajú aj územia udržateľného mestského rozvoja, vedia jednoznačne povedať, do ktorých území v rámci jednotlivých regiónov je potrebné cieliť investície v jednotlivých sektorových politikách.

"Požadujeme, aby rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj jednotlivých regiónov mali rozhodovaciu právomoc o projektoch minimálne v kompetencii územnej samosprávy, teda o budovaní kapacít materských a základných škôl, debarierizácie školskej infraštruktúry, modernizácie knižníc, deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, o cyklodopravných projektoch a projektoch v oblasti energetiky, najmä v rámci obnovy historických budov," uviedlo združenie SK8 v stanovisku.

Združenie si myslí, že zloženie jednotlivých komôr rád partnerstva má vysokú relevanciu a komplexnosť na to, aby rozhodovali o projektoch efektívne a cielili investície tam, kde sú naozaj potrebné. Vyzdvihuje fakt, že pozícia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR potvrdzuje význam rád partnerstva v rozhodovaní o projektoch týkajúcich sa kompetencií územnej samosprávy, a to bez ohľadu na zdroj financovania.